Teisės ir demokratijos plėtros centro svetainė turi naują adresą.
Prašome neužmiršti pakeisti savo nuorodų.

http://www.tdc.litlex.lt