Apie TIC
Apie Teisinės informacijos centrą ir jo teikiamas paslaugas

 

Teisinės informacijos centras,
Gedimino pr. 30/1, 2695 Vilnius
Tel.: (3702)-615282, fax.: (3702)-621523
8-800-22088 (Karštoji linija)

Teisinės informacijos centras (TIC) prie Teisingumo ministerijos įkurta 1993 m. kaip pelno nesiekianti biudžeto nefinansuojama organizacija. Nuo 1997 m. liepos 6 d. ji buvo reorganizuota į Valstybės įmonę Teisinės informacijos centras. Pagrindinės mūsų veiklos kryptys yra juridinės literatūros - Konstitucijos, kodeksų ir pan. - leidimas, juridinių duomenų bazių palaikymas ir platinimas.

Nuo 1996 m. sausio 1d. Valstybės įmonė Teisinės informacijos centras yra Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registro tvarkytojas. Registro duomenų bazę, kaip ir pilną aktualių dokumentų bazę LITLEX-Internet, registruoti vartotojai gali pasiekti mūsų serveryje www.litlex.lt.

Serveryje www.litlex.lt mes taip pat pateikiame ir įvairią informaciją teisėtvarkos darbuotojams - telefonus, faksus, adresus. 

 

©2001 Teisinės informacijos centras