Teisinės informacijos centro išleisti teisės leidiniai

Teisinės informacijos centro leidybos skyrius,
Gedimino pr. 30/1, 506 kab. 2695 Vilnius
Tel.: (3702)-612806,623650, fax.: (3702)-621523

Email:leidyba@tic.lt

Pateikiamos leidėjo kainos

Konstitucija | Kodeksai | Kodeksai rinkiniai-segtuvai | Kita teisinė literatūra | Teisės aktų rinkiniai - segtuvai


Naujienos !!!
Teisininkų kalendorius 2002 m. 19 LT
Europos žmogaus teisių komisijos ir Europos žmogaus tesių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką (pirmas leidimas) 25 LT
LR administracinių teisės pažeidimų kodeksas (dešimtas leidimas) 15 LT
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės normnių aktų rodyklė
Penktas leidimas 2001 03 23
27 Lt
J.Žilys Konstitucinis teismas- teisinės ir istorinės prielaidos 22 LT
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komentaras
Pirmas leidimas 2001 03 12 
45 Lt
Lietuvos teismų praktika (Apžvalgos, konsultacijos, nutarimai, sprendimai, nutartys) 
Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis procesas (1991 01 17–2000 06 16) (trečias leidimas)
32 Lt
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (1–6 knygos)
Oficialus tekstas, patvirtintas 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII-1864 
23 Lt
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
Oficialus tekstas, patvirtintas 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968
15 Lt
R. Mockevičius. Lietuvos Respublikos įstatymuose vartojamų sąvokų žodynas  30 Lt
Lietuvos Respublikos kodeksų rinkinys
Oficialus tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2000 m. lapkričio mėn. 21 dienos
28 Lt
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
Oficialus tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2000 m. lapkričio mėn. 27 dienos
16 Lt
   
Lietuvos Respublikos Konstitucija 7 Lt ir 10 Lt

Į puslapio pradžią / Back to top

 

Kodeksai
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (1–6 knygos) (naujiena) 
Oficialus tekstas, patvirtintas 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII-1864 
23 Lt
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas   
Oficialus tekstas, patvirtintas 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968
15 Lt
Lietuvos Respublikos kodeksų rinkinys
Oficialus tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2000 m. lapkričio mėn. 21 dienos
28 Lt
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
Oficialus tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 1999 m. kovo mėn. 3 dienos
15 Lt
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
Oficialus tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 1999 m. sausio mėn. 6 dienos
16 Lt
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Oficialus tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 1999 m. kovo mėn. 10 dienos
15 Lt
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas(naujiena)
Oficialus tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2001 m.liepos  mėn. 17 dienos
18 Lt
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas 
Oficialus tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2000 m. lapkričio mėn. 27 dienos
16 Lt
Lietuvos Respublikos muitinės kodeksas 10 Lt
Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas 5 Lt
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas 5 Lt
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas 8 Lt

Į puslapio pradžią / Back to top

 

Kodeksai rinkiniai-segtuvai (oficialus tekstas)
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso rinkinys-segtuvas 160 Lt
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso rinkinys-segtuvas 160 Lt
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso rinkinys-segtuvas 160 Lt
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso rinkinys-segtuvas 160 Lt
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso rinkinys-segtuvas 160 Lt
Pastabos:
1. Pakeitimai ir papildymai į Lietuvos Respublikos kodeksus rinkinius-segtuvus prenumeruojami
2. Vieno kodekso rinkinio-segtuvo pakeitimų ir papildymų kaina pusmečiui 55 Lt
3. Pakeitimai ir papildymai į kodeksų rinkinius-segtuvus klientams siunčiami paštu

Į puslapio pradžią / Back to top

 

Kita teisinė literatūra
Lietuvos teismų praktika (Apžvalgos, konsultacijos, nutarimai, sprendimai, nutartys) (naujiena)
Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis procesas (1991 01 17–2000 06 16) (trečias leidimas) 
32 Lt
R. Mockevičius. Lietuvos Respublikos įstatymuose vartojamų sąvokų žodynas (naujiena)  30 Lt
Lietuvos teismų praktika (Apžvalgos, konsultacijos, nutarimai, sprendimai, nutartys) 
Civilinė teisė ir civilinis procesas (1991 01 17–2000 06 16) (trečias leidimas) (naujiena) 
32 Lt
Lietuvos valstybės teisės aktai
(1918. II. 16 - 1940. VI. 15)
75 Lt
Lietuvos Respublikos sutartys dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių;
Lietuvos Respublikos ir lenkijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose;
Lietuvos Respublikos sutartys su Moldovos Respublika, Baltarusijos Respublika, Ukraina ir Rusijos Federacija dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
7 Lt
Teisininkų kalendorius 2001 m.  25 Lt
A. Abramavičius, V. Mikelėnas. Įmonių vadovų teisinė atsakomybė 29 Lt

Į puslapio pradžią / Back to top

 

Teisės aktų rinkiniai - segtuvai
Muitinė. Oficialus teisės aktų rinkinys - segtuvas. 6 tomai. 599 Lt
Muitinė. Muitų tarifai. 2 tomai 229 Lt
Aplinka. Oficialus teisės aktų rinkinys-segtuvas. 7 tomai 680 Lt
Pastabos:
1. Pakeitimai ir papildymai į Lietuvos Respublikos teisės aktų rinkinius-segtuvus prenumeruojami.
2. Vieno lapo pakeitimų ir papildimų kaina 0,38 Lt (PVM netaikomas).
3. Pakeitimai ir papildymai į rinkinius-segtuvus klientams siunčiami paštu.
4. Perkant didesnį kiekį teisės aktų rinkinių - segtuvų taikoma nuolaida
.
 

Galima įsigyti:

  1. Žurnalas "Teismų praktika"
  2. Žurnalas "Teisės problemos"
  3. Žurnalas "Verslo ir komercinė teisė"
  4. Žurnalas "Justitia"

Į puslapio pradžią / Back to top
Atnaujintas 2001.10.30

©2001 Teisinės informacijos centras