For those, who want to find relatives in Lithuania...

Tiems, kas nori surasti giminaičius Lietuvoje...

Many visitors of our site ask us to help find their relatives in Lithuania. Legal Information Centre (TIC) is not providing such a service. Instead, we can suggest to visit some pages on other sites, which might help you to find relatives in Lithuania. All of these pages are not on our site, so we disclaim any responsibility for the quality of data or service provided there.
TIC gauna daug laiškų, kuriuose prašoma padėti surasti giminaičius Lietuvoje. Mūsų centras tokių paslaugų neteikia, tačiau mes galime pasiūlyti keletą adresų Internete, padėsiančių rasti giminaičius Lietuvoje. Suprantama, mes negalime prisiimti atsakomybės už tuose puslapiuose esančių duomenų ar siūlomų paslaugų kokybę.
ARCHIVES
USEFUL ADVICES AND ADDRESSES
ANATANAS MARCELIONIS' HOME PAGE
(private person)
GENEALOGY RESOURCES ON THE INTERNET
NEWSGROUP OMNITEL.GENEALOGIJA ( NEWS.OMNITEL.NET)
FORESTA BUSINESS LAW GROUP
ARCHYVAI
NAUDINGI PATARIMAI IR ADRESAI
ANTANO MARCELIONIO PUSLAPIS
(privatus asmuo)
INFORMACIJA APIE GENEALOGIJĄ INTERNETE
KONFERENCIJA OMNITEL.GENEALOGIJA ( NEWS.OMNITEL.NET)
VERSLO TEISĖS GRUPĖ FORESTA


©2001 Teisinės informacijos centras