Aktai pagal tam tikras sferas

Human rights / Žmogaus teisės

General Human Rights (COE) - Europos Tarybos pagrindinis žmogaus teisių puslapis
European Court of Human Rights - Europos žmogaus teisių teismas
European Commission of Human Rights - Europos žmogaus teisių komisija
European Commitee for the Prevention of Torture - Europos mirties bausmės prevencijos komitetas
European Commission against Racism and Intolerance - Europos komisija prieš rasizmą bei netoleranciją
human rights treaties (compiled by the University of Minnesota) - žmogaus teisių dokumentų rinkinys
ACLU American Civil Liberties Union - nuorodos pagal žmogaus teisių grupes
Indigenous peoples (compiled by the Fourth World Documentation Project) - mažumos
Native American Resources - tikrųjų Amerikos gyventojų darbai Internete
International humanitarian law - Tarptautinė humanitarinė teisė
EFF Legal Cases - žodžio laisvė, su tuo susijusios bylos
Disability Discrimination Act 1995 - D.Britanijos neįgaliųjų diskriminacijos aktas
Cyber rights - žmogaus teisės tariamojoje tikrovėje
Civil Liberty Index - pilietinių teisių sąrašas
Conference combating child pornography on the Internet - konferencija apie vaikų išnaudojimą

Sea and water law / Jūrų bei paviršinių vandenų teisė

Environmental Law in North America - ekologinė teisė Šiaurės Amerikoje
UN Conference on Straddling Fish Stocks - JT konferencija apie žvejybos teisę
Treaties of Law of the Sea (compiled by Greenpeace) - jūrų teisės tarptautinės sutartys
Maritime Law Page - asmeninis jūrų teisės puslapis
Water Related Documents - su vandeniu susiję dokumentai
Hague Rules on carriage of goods by sea - Hagos taisyklės dėl krovinių pervežimų jūra
Space, aviation and admiralty law - nuorodos į su oro ir jūrų teise susijusias sritis

Environmental law / Ekologinė teisė

environmental treaties (compiled by Greenpeace) - atominė energija, pavojingos medžiagos, jūra
environmental treaties (ENTRI) - sutartys gamtosaugos tema
United States Environmental Law - JAV gamtosauga
Environmental Decisionmaking - JAV gamtosaugos aktai
Britich Columbia ministry of environment - Kanados provincijos aplinkos apsaugos ministerija
Environmental Protection Compendium atskiri aktai
The Green Lane Acts - Kanados gamtosaugos teisės aktai

Nuclear energy / Atominė energija

Joint Protocol - Vienos ir Paryžiaus konvencijų pritaikymo protokolas
Brussels Convention (1963) - Briuselio konvencija
Third Party Liability - trečios šalies atsakomybė atominėje energetikoje
Exposé des Motifs - priedas prie trečios šalies atsakomybės

Economic espionage / Pramoninis špionažas

The Trade Secrets - verslo paslaptys ir atsakomybė

International trade / Tarptautinė prekyba

EU Beef Export Regulations - Europos Sąjungos jautienos eksporto reguliavimas
North American Free Trade Agreement (NAFTA) - NAFTA organizacijos dokumentai
Extra NAFTA documents - NAFTA dokumentai
Committee on Foreign Affairs and International Trade (in English and French) - Kanados užsienio reikalų ir prekybos komitetas
General Agreement on Tariffs and Trade - susitarimai dėl tarifų ir mokesčių
General Agreement on Tariffs and Trade (searchable) - ta pati bazė, tik su paieška
International economic law collection (compiled by Prof. Dr.W.Meng) - dokumentų rinkinys
Harmonized Tariff Schedule - JAV tarptautinės prekybos komisijos projektas
Belarus foreign investment laws - Baltarusijos investiciniai įstatymai
German Text of the CISG - vokiškas CISG (Contracts for the International Sale of Goods) variantas
Richtlinien zur Fderung der kommerziellen Nut - vokietijos prekybiniai įstatymai
Tax resources - mokesčių teisės dokumentai, daugiausia JAV
Steuerglossar - informacija apie Vokietijos bei tarptautinius mokesčius

Trade law / Prekybos teisė

Russian Business Law Journal - Rusijos ekonominis žurnalas
Belarus customs laws - Baltarusijos muitų įstatymai
Belarus Law on Exporting and Importing Securities - Baltarusijos teisė dėl eksporto/importo apsaugos
import/export laws and rulings - JAV importo/eksporto reglamentavimas
Strafgesetzbuch - Austrijos nuobaudų sąrašas
Guide to Global Trade Law - nuorodos į puslapius įvairiomis prekybos teisės temomis

Intellectual property / Intelektualinė nuosavybė

Patentgesetz - Vokietijos patentų įstatymas
United States Code - patentų reglamentavimas JAV
Copyrigh.ec (Gopher) -  Europos Tarybos direktyva dėl kompiuterinių programų apsaugos
U.S. Patent, Trademark & Copyright - JAV aktai susiję su intelektualine nuosavybe
The Intellectual Property and Technology Forum - nuorodos, straipsniai, naujienos
Technology Law Resource - serveris nagrinėja intelektualinę nuosavybę
Universal Copyright Convention - universali autorinių teisių konvencija
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works - Berno konvencija (Paryžiaus tekstas 1971)
McBride Baker & Coles SUMMARY OF DIGITAL SIGN. - elektroninė komercija ir elektroninis parašas
Digital Signature Links - elektroninio parašo nuorodos
Data Protection Act 1984 - D.Britanijos duomenų apsaugos aktas
Federal Telecom Legislation - JAV telekomo reglamentavimas
Telekommunikationsgesetz - telekomunikacijų įstatymo komentaras bei susijusi informacija (vokiečių k.)   
Telecommunications Act of 1996 - JAV telekomunikacijų aktas
Rechtsvorschriften Bund - Datenschutz und Recht
EFF Censorship - Internet Censorship Legislation - iki kiek galima riboti Interneto naudojimą
Gesetzessammlung Onlinerecht - online teisė
Entscheidungssammlung Onlinerecht - online ir multimedija teisė
Lectric Law Library - teisinis Interneto reglamentavimas
Fernmeldeverkehr-berwachungs-Verordnung - telekomunikacija Vokietijoje
Staatsvertrag über Bildschirmtext - duomenų apsauga (vokiečių k.)
Materialien zum deutschen gewerblichen Rechts - Vokietijos teisinė informacija apie patentus
Legal Advisory Board - Europos Komisijos norminiai aktai daugiausiai apie naujas technologijas
Cyberspace Law Abstracts - 'kiber' teisės ištraukos
Internet und Recht - straipsnis apie internetą (vokiečių k.)
Multimedia - straipsnis apie multimedijos ir teisės sąveiką (vokiečių k.)
NAFTA and GATT: Intellectual Property Issues - NAFTA ir GATT intelektualinės nuosavybės reglamentavimas
Protecting Inventions Internationally - išradimų tarptautinė apsauga
Trademarks - The Madrid Protocol: A non-European View - prekiniai ženklai
Computer Software Law in Canada - kompiuterių programinė įranga Kandoje
UK patent information - D.Britanijos patentų informacija
The Journal of Online Law - Interneto teisė
IPR protection - intelektualinės nuosavybės apsauga

Family law / Šeimos teisė

Ontario Family Law Act - Kanados šeimos teisės pavyzdys
UNICEF server (discontinued February 1999) - UNICEF dokumentai

Civil law / Civilinė teisė

Code Civil du Québec - Kvebeko civilinis kodeksas

Criminal law / Baudžiamoji teisė

The Criminal Code Of Canada - Kanados baudžiamasis kodeksas

Administrative law / Administracinė teisė

Texas Administrative Code - Teksaso valstijos administracinis kodeksas
Virginia Administrative Code - Virdžinijos administracinis kodeksas

International law / Tarptautinė teisė

International Law - JT puslapis apie tarptautinę teisę, įvairias šakas
Foreign and International Law - daugybė temų, tame tarpe ir tarptautinės teisės
Multilaterals Project - tarptautinės sutartys, suskirstytos pagal kelias temas
Applying Schengen agreement - dėl Šengeno sutarties vykdymo
Brussels convention on jurisdiction and enforcement of foreign judgements - Bruselio konvencija
Middle East peace treaties (compiled by the Israeli Foreign Affairs Ministry) - visurinių rytų taikos procesas
email conference (via Law Journal Extra) - elektroninio pašto konferencija
email conference (via Cornell Law School) - elektroninio pašto konferencija
Model Treaty on Extradition - sutartis dėl nusikaltėlių išdavimo
Vienna Convention on the Law of Treaties - Vienos konvencija dėl sutarčių įstatymo (pripažinimo)
American Bar Association Section of International Law - Amerikos baristerių tarptautinės teisės puslapis
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples - JT kolonijų išlaisvinimo deklaracija
European Parliament Resolution on the Situation in Tibet - Europos Parlamento rezoliucija dėl Tibeto
Private International Law Database (compiled by the U.S. State Department) - tarptautinės teisės aktų bazė
International Policy - JAV dvišalės socialinio saugumo sutartys
"Aim of Public International Law" on Mifsud-Bonnici - straipsnis apie tarptautinę teisę, jos tikslus

Comparative law / Lyginamoji teisė

Comparative law resources - nuorodos į svarbiausius tekstus

Law in religions / Teisė religijose

Quran - Koranas
Islamic Thought - informacija "Internete" apie islamą

Various / Įvairios

Convention on Bacteriological (Biological) & Toxin Weapons - konvencija dėl cheminio ginklo
Social Security Tax Information - JAV socialinio saugumo mokestis
Universitaetsgesetz NW - Šiaurės Vestfalijos žemės įstatymas dėl universitetų
Recht Gesetz zur Regelung der Miethhe - Vokietijos nuomos sureguliavimas

Į puslapio pradžią / Back to top

Atnaujinta: 2001.07.25
©2001 Teisinės informacijos centras