Teisinė literatūra

Leidyklos / Publishers

Council of Europe Publishing - Europos Tarybos leidiniai
James Publishing - nepriklausoma teisės leidykla
Prentice Hall - užduotys egzaminams, vadovėliai

Bibliography / Bibliografija

German Law in English. A select bibliography - Vokietijos teisė anglų kalba
Literature on German law - literatūra apie Vokietijos teisę

Referatai, kursiniai, diplominiai darbai

Legal Law Essays - mokama paslauga iš siūlomo sąrašo

Atnaujinta: 2001.07.25
©2001 Teisinės informacijos centras