Paieška
( iš specialių paieškos serverių, kitų, tam tikrą informaciją pateikiančių serverių)

Search / Paieškos sistemos

FindLaw - LawCrawler - efektyvi paieškos priemonė pagal reikšmines frazes
LawRunner - AltaVista paieškos sistemos dalis
Law List - paieška Interneto konferencijose
Yahoo! Deutschland - Staat und PolitikRecht - Yahoo! paieškos sistemos dalis apie Vokietijos teisę
Legal Material by Topic - paieška pagal teisės sritis
Legal Material by Source - paieška pagal teisės šaltinius
LIBClient - galinga daugiausiai JAV dokumentų bazė
CataLaw Metaindex of Law and Government - paieška pagal teisės sritį, regioną ar šaltinį
GLIN Search - tarptautinės komandos palaikoma dokumentų bazė
GLIN Database - daugelio valstybių teisiniai dokumentai
The World Wide Web Virtual Library Law - nuorodų paieška
GSU College of Law - paieška pagal daugybę kriterijų
Hieros Gamos - didelė paieškos bei nuorodų sritis

Links / Nuorodos

Foreign and International Law - alfabeto tvarka išdėstytos nuorodos pagal regionus ir teises šakas
A Compendium of Law Resources - rinktiniai teisės šaltiniai
LAW RESEARCH - viskas nuo teisinių firmų iki bibliotekos
Legal and Law-Related Information - keletas nurodų į rinktinius puslapius
GUIDE TO LAW ONLINE - JAV Kongreso teisės bibliotekos projektas
National Law Material (Non-US) - šalių nacionaliniai teisės dokumentai
Foreign Legislation - šalių nacionaliniai teisės dokumentai
Foreign Law Web Resources - šalių nacionaliniai teisės dokumentai
General Resources on the Web - daugybė nuorodų, ne tik į teisės sritis
Other World Wide Web Resources - nuorodos į JAV teisės serverius
Index von Servern mit EU - su Europos Sąjunga susijusių serverių sąrašas
Welcome to ICLE - Mičigano valstijos teisinė informacija
Global Index - nuorodos, suskirstytos pagal šalis
Gopher directory - nuorodos į istorinius dokumentus, konstitucijas, tarptautines organizacijas
REFLAW Virtual Reference - nuorodas pagal valstijas, teisės institutus
ICL - Country Index - nuorodos pagal šalis
ICL - Other Projects - nuorodos į konstitucinės bei tarptautinės teisės serverius
Substantive Law - nuorodos į Šiaurės Amerikos serverius pagal įvairias sritis
Legal Links - nuorodos į JAV teisinius serverius
U.S. Law Guides & Lists - JAV valdžios institucijų serveriai teisine tematika
New Jersey Law Network - nuorodos pagal teisės šakas
ACJNet - Access to Justice Network - nuorodos į Kanados valstybinės valdžios serverius
Russia on the NetIrish Law Page - nuorodos į Rusijos teisės serverius
Italian Law on the Web - nuorodos į Italijos teisės serverius
American University Law Review Legal Links - teisinio žurnalo nuorodų rinkinys
WVJOLT - Search & Link Page - Vakarų Virdžinijos teisnio žurnalo nuorodų rinkinys
Chicago-Kent Lawlinks - nuorodos pagal teisės šakas
Cal Law Library - nuorodos pagal teisės šaltinius
Virtual Canadian Law Library - nuorodos pagal teisės šaltinius
Tarlton Law Library - bibliotekos nuorodų rinkinys
Emory Law Library Electronic Reference Desk - nuorodos, suskirstytos pagal įvairius kriterijus
Campbell Law Library - teisės biblioteka
Bora Laskin Law Library - bibliotekos nuorodų rinkinys
The Bodleian law library - teisės biblioteka
Progressive Law Student - studento prižiūrimas nuorodų rinkinys
Bender Zahn Tigges Linkpage - vokiškų serverių sąrašas
Legal Resources Pages - Airijos ir D. Britanijos serverių sąrašas
Juristische Links - vokiškų serverių nuorodos
Gates to Northwest Law - nuorodos į JAV šiaurės vakarų valstijų puslapius
The Australian National University - teisinė informacija studentams apie Australiją
The LSU Pre-Law Society - teisės mokymo įstaigos nuorodų rinkinys
Legal Net Services - Olandijos teisinė informacija
Law Lists - nuorodos į elektroniniu paštu vykstančias diskusijas
The Surfing Lawyer - Database Providers -nuorodos į teisės duomenų bazes: Kanada, JAV, Anglija
WashLaw WEB - nuorodos į teisinių duomenų bazes
UN Scholars' Workstation (compiled by Yale University) - informacija studentams apie įvairius tarptautinius projektus, sutartis
All Law - sistematizuota teisinės informacijos paieška
International Resources - daugiau nei 70-ies šalių svarbiausios nuorodos

Į puslapio pradžią / Back to top

Atnaujinta: 2001.07.25
©2001 Teisinės informacijos centras