Tarptautinės organizacijos

Tiesiogiai nesusijusios su teise

The United Nations (UN) - Jungtinės Tautos
Unesco - JT mokymo, mokslo ir kultūrinė organizacija
North Atlantic Treaty Organisation (NATO) - Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija
The World Bank (WB)
- Pasaulio Bankas
European Parliament - Europos parlamentas
Euro-Ombudsman - Europos parlamento "Seimo kontrolierių" analogas
Europa - Europos Sąjunga
Council of Europe - Europos Taryba
Western European Union - Vakarų ES sąjunga
International Committee of the Red Cross (ICRC) - Tarptautinis raudonojo kryžiaus komitetas
World Trade Organization - Pasaulio preekybos organizacija
Organization for Security and Co-operation in Europe - Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija

Tiesiogiai susijusios su teise

Court of Justice - Tarptautinis teisingumo teismas
Cornell's International Court of Justice - privatus puslapis apie Tarptautinį teisingumo teismą
Amnesty International - organizacija, kurios pirminis tikslas - ginti žmogaus teises

Atnaujinta: 2001.07.25
©2001 Teisinės informacijos centras