Pilna LITLEX užklausa   Apie Litlex  |  Pagalba 

LITLEX IntERnet pagalbos turinys

Turinys

1.    Supažindinimas su paieška ir jos būdais. 3

2.    Paieškos aprašymas, patarimai, pavyzdžiai 3

2.1.     Paieška pagal požymius. 3

2.2.     Paieška pagal klasifikatorių (rubrikas) 3

3.    Rezultatai (sąrašas) 3

3.1.     Dokumentų sąrašas. 3

3.2.     Paieškos tikslinimas. 3

4.    Tekstas, jo naudojimas. 3

4.1.     Nuorodos į susijusius aktus. 3

4.2.     Nuorodos į temas, kurioms priskirtas dokumentas. 3

4.3.     Akto redakcijų sąrašas. 3

4.4.     Akto straipsnių sąrašas. 3

4.5.     Akto tekstas. 3

5.    Straipsnių ryšiai su kitais dokumentais, istorija, komentavimas. 3

5.1.     Straipsnio lyginamosios redakcijos. 3

5.2.     Straipsniai susiję su teismų praktika. 3

5.3.     Su straipsniu susiję LR Seimo dokumentai 3

5.4.     Su straipsniu susiję LR Vyriausybės dokumentai 3

5.5.     Su straipsniu susiję kiti dokumentai 3

5.6.     Nuorodos į tekste minimus aktus. 3

5.7.     Teisės aktų komentavimas, vartotojo pastabos. 3

6.    Papildomos LITLEX funkcijos. 3

6.1.     Vėliausiai žiūrėti aktai 3

6.2.     Vėliausiai komentuoti aktai 3

6.3.     Po paskutinio Jūsų žiūrėjimo pasikeitę aktai 3

6.4.     Populiariausi dienos ir mėnesio aktai 3

6.5.     Greitai įsigaliosiantys aktai 3

6.6.     Neseniai pakeisti aktai 3

6.7.     Naujienų prenumerata. 3

 

 


 

1.     Supažindinimas su paieška ir jos būdais

            Teisės aktų paieška vykdoma internete adresu www.litlex.lt/litlex, prisijungus asmeniniu LITLEX slaptažodžiu. LITLEX paieška išsiskiria paprastumu ir funkcijų gausa. LITLEX IntERnet sistemoje teisės aktai papildomi ir atnaujinami kiekvieną dieną.

Teisės aktų paieška LITLEX sistemoje gali būti vykdoma keliais būdais:

·            pagrindiniame LITLEX lange įrašius ieškomo dokumento požymius;

·            pagal LITLEX rubrikas;

·            dokumentus galima atversti be paieškos, srityse „Vėliausiai komentuoti, žiūrėti teisės aktai, populiariausi dienos, mėnesio, greitai įsigaliosiantys, neseniai pakeisti aktai, naujausiame „Valstybės žinių“ numeryje publikuoti aktai.

Plačiau apie kiekvieną iš šių paieškos būdų skaitykite žemiau.

2.     Paieškos aprašymas, patarimai, pavyzdžiai

            Šioje LITLEX pagalbos dalyje aprašyti visi LITLEX paieškos būdai plačiau. LITLEX paieška sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: užklausa, rezultatai, dokumento tekstas. Užklausa – tai įvairiais būdais atliekama teisės aktų paieška pagal nurodytus dokumento požymius. Atlikus paiešką, LITLEX sistema pateikia rastų dokumentų sąrašą. Paspaudus ant bet kurio šiame sąraše esančio pavadinimo, pateikiamas dokumento tekstas.

            Pagrindinis LITLEX langas padalintas į tris dalis. Viršutinėje dalyje vykdoma LITLEX paieška pagal įvairiausius požymius. Žemiau, kairėje, pateikiama teisės aktų naudojimo ir kita statistika (vėliausiai žiūrėti, populiariausi, greitai įsigaliosiantys ir kt. teisės aktai). Dešinėje pusėje Jūsų pačių kuriamos teisės aktų temos ir santrumpos.

2.1.      Paieška pagal požymius

            Daugiausia naudojama LITLEX paieška – pagal dokumento požymius. Požymiai – tai tam tikri dokumento atributai, pavyzdžiui: priėmimo data, aktą priėmusi institucija, žodžiai pavadinime ar tekste, akto forma ir kt. Šie atributai įrašomi LITLEX paieškos laukeliuose. Dokumentų ieškokite tik pagal tuos požymius, kuriuos tiksliai žinote. Netikslių požymių geriau nenaudoti, nes galite nerasti reikalingo dokumento.

            Paieškos apačioje galite atsiversti naujausias „Valstybės žinias“. Čia pateikiami paskutiniame „Valstybės žinių“ numeryje skelbti dokumentai.

 

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image001.jpg

 

2.1.1.       Paieška pagal akto numerį

            Teisės akto numeris – tai numeris, priskirtas jį priėmusios institucijos. Pagal akto numerį patogu ieškoti tuomet, kai jį tiksliai žinote. Nenaudokite paieškos pagal akto numerį, jei jo tiksliai nežinote.

Pavyzdys: į „Akto Nr.“ laukelį įrašykite numerį IX-751, kaip tai parodyta iliustracijoje: http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image002.jpg Paspauskite mygtuką „Sąrašas“. Atsivers LITLEX paieškos rezultatų puslapis su vieninteliu dokumentu „LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas“.

 

2.1.2.      Paieška pagal aktą priėmusią instituciją

            Jeigu žinote instituciją, kuri priėmė Jūsų ieškomą aktą, pasirinkitę jos pavadinimą iš sąrašo. Pasirinkę instituciją, ją galite patikslinti žemiau esančiame langelyje, kaip tai parodyta paveikslėlyje:

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image003.jpg

Patikslinę instituciją, gausite tikslesnius paieškos rezultatus. Jei tiksliai nežinote akto priėmusios institucijos pavadinimo, geriau jo nenurodykite.

Pavyzdžiui, Jums reikalingas dokumentas, kurį priėmė LR Švietimo ir mokslo ministerija. Pirmame institucijos laukelyje pasirinkite „MINISTERIJOS“, žemiau esančiame langelyje pasirinkite „ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA“, kaip tai parodyta paveikslėlyje žemiau. Paieškos rezultatuose Jums bus pateikti tik Švietimo ir mokslo ministerijos priimti dokumentai.

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image004.jpg

 

2.1.3.      Paieška pagal akto formą

            Jei žinote ieškomo dokumento formą, langelyje „Akto forma“ pasirinkite ją, pvz. Konstitucija, Įstatymas ar kt. Sąrašo pradžioje pateiktos populiariausios akto formos, o žemiau išdėstytos likusios aktų formos abėcėlės tvarka.

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image005.jpg

            Pavyzdžiui, ieškote dokumento, kurio forma – chartija. Akto formos laukelyje pasirinkite CHARTIJA, kaip tai parodyta paveikslėlyje žemiau. Jei paspausite mygtuką „Sąrašas“, Jums bus pateikti tik tie dokumentai, kurių forma yra Chartija.

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image006.jpg

 

2.1.4.      Paieška pagal datą

            LITLEX sistemoje galima vykdyti paiešką ir pagal datą. „Priėmimo datos“ laukeliai yra du. Kairiau esantis reiškia datą NUO, o dešiniau esantis – IKI. Jei žinote tikslią ieškomo dokumento priėmimo datą, įrašykite ją į abu „Priėmimo datos“ laukelius. Pavyzdžiui, jeigu Jums reikalingas dokumentas, kuris priimtas 2006 metų gegužės 2 dieną,  LITLEX paieškos „Priėmimo datos“ laukeliuose užpildykite datas, kaip tai parodyta paveikslėlyje žemiau:

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image007.jpg

            Būna atvejų, kai tikslios datos nežinote, bet žinote, kad dokumentas priimtas tik tam tikrais metais. Pavyzdžiui Jūsų ieškomas dokumentas yra priimtas 2003 metais. LITLEX paieškos laukelyje „Priėmimo data“ įrašykite tik metus, kaip tai parodyta paveikslėlyje žemiau:

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image008.jpg

            Jeigu Jūsų ieškomas dokumentas priimtas 2001 metų pirmojoje pusėje, LITLEX paieškos „Priėmimo datos“ laukeliuose galite nurodyti laikotarpį, nuo 2001 metų sausio 1 iki 2001 metų birželio 31 dienos, kaip tai parodyta paveikslėlyje žemiau:

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image009.jpg

            Paieška pagal datą gali būti vykdoma taikant ir kitas kombinacijas. Pavyzdžiui, datą nurodant tik NUO ar IKI laukelyje, nurodant tik mėnesį ar dieną. Tai priklauso nuo to, kaip tiksliai žinote priėmimo datą.

 

2.1.5.      Paieška pagal žodžius

            Paiešką pagal žodžius galima atlikti dviem būdais: ieškoti žodžių tik teisės akto pavadinime arba visame akto tekste. Tam yra skirti du atskiri laukeliai: „Žodžiai pavadinime“ ir „Žodžiai tekste“. Paiešką galima atlikti užpildžius ir abu laukelius iš karto.

            Ieškomas žodis tekste gali būti panaudotas įvairiomis formomis (skirtingais linksniais ir pan.), todėl, jei norite rasti daugiau aktų su tais žodžiais, nurodykite žodžius be galūnių, tuomet bus rastos visos žodžių formos. Pavyzdžiui, Jūs ieškote dokumento, kurio pavadinime yra žodžiai PIENO PRODUKTAI (žr. paveikslėlį žemiau). Siūlome paiešką atlikti įrašius tik šių žodžių šaknis PIEN PRODUKT, nes šie žodžiai gali būti tekste ir kitais linksniais. Pavyzdžiui, „pieno produktų“ ir pan.

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image010.jpg

            Naudoti įvairiausių simbolių ( * & ) paieškoje nereikia.

            Patariame būti atidžiais atmetant galūnes. Ieškodami žodžio, pavyzdžiui „sutartis“ turite atmesti ne galūnę „is“, o  „tis“, nes daugiskaitos kilmininko linksnis yra „sutarčių“, kuris, akivaizdu, gali pasitaikyti akto pavadinime –  „Dėl ... sutarčių ...“. Taip pat svarbu teisingai užrašyti ieškomą žodį su nosinėmis, lietuviškomis raidėmis, nes tai turi įtakos paieškos rezultatams.

            LITLEX IntERnet paiešką galima atlikti pagal žodžių frazę teisės akto pavadinime ar visame tekste. Norėdami atlikti paiešką pagal frazę, apjunkite kartu ieškomus žodžius kabutėmis. Pavyzdžiui, Jums reikalingi teisės aktai, kuriuose yra frazė „Pakaitinis valstybės  tarnautojas“. Greičiausiai akto, kurio pavadinime yra tokia frazė, nėra. Pabandykite šios frazės ieškoti visame tekste, kaip tai parodyta paveikslėlyje žemiau:

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image011.jpg

            Įrašę  frazę paspauskite mygtuką „Sąrašas“. Bus pateiktas teisės aktų, kurių tekste yra Jūsų ieškoma frazė, sąrašas.

2.1.6.      Paieška pagal publikavimo leidinį

            LITLEX sistemoje teisės aktus galima rasti ir pagal publikacijas įvairiuose leidiniuose. Užklausos lauke, šalia žodžio „Publikuota“, galite pasirinkti leidinį, jo datą, numerį ar publikacijos numerį.

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image012.jpg

            Pavyzdžiui, Jums reikalingas dokumentas, kuris skelbtas 2006 metų „Valstybės žinių“ 63 numeryje. Užpildykite laukelius taip, kaip tai parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje, ir paspauskite mygtuką „Sąrašas“.

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image013.jpg

Kaip matote, visų laukelių užpildyti nebūtina. Užpildykite tik tuos laukelius, kuriuos tiksliai žinote.

2.1.7.      Kombinuota paieška

            Norėdami surasti kokį nors teisės aktą, turėtumėte bent bendrais bruožais žinoti akto požymius. LITLEX paieškoje patariame ieškoti tik pagal tuos požymius, kuriuos žinote. Pavyzdžiui, Jums reikalingas teisės aktas, kuris greičiausiai buvo priimtas laikotarpyje nuo 2000 iki 2003 metų. Teisės aktas reglamentuoja alkoholio importo mokesčius. Kokia institucija priėmė aktą nežinote. Teisės akto numerio, kur jis publikuotas taip pat nežinote. Jums žinoma, kad tai turėtų būti įstatymas. Tokiu atveju siūlytume ieškoti akto įrašius metų intervalą, žodžius ALKOHOL IMPORT MOKES viso dokumento teksto paieškos laukelyje ir nurodyti akto formą ĮSTATYMAS, kaip tai parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje:

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image014.gif

 

2.2.       Paieška pagal klasifikatorių (rubrikas)

            Norimą teisės aktą galima rasti pasirinkus rubriką (temą), kuriai priskirtas aktas. Aktai turi objektyvius ir subjektyvius požymius. Objektyvūs požymiai yra akto numeris, data, aktą priėmusi institucija ir pan. Vienas iš subjektyvių akto požymių yra akto priskyrimas temai (rubrikai, klasifikatoriui). Teisės aktus rubrikoms priskiria LITLEX specialistai.

            Paieška pagal rubrikas atidaroma paspaudus nuorodą „Rubrikos“ pagrindiniame LITLEX lange. Rubrikų lange galite pasirinkti norimą temą. Čia rasite segtuvus (Muitinės, Darbo, Aplinkos ir kitus), teismų praktikos klasifikatorius. 

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image015.jpg

            Pasirinkus temą, bus pateiktos susijusios smulkesnės temos. Taip konkretinama tema, kol atverčiamas su ja susijusių teisės aktų sąrašas.

 

3.     Rezultatai (sąrašas)

            Atlikus paiešką, LITLEX sistema pateikia sąrašą dokumentų, atitinkančių paieškoje įrašytus kriterijus. Paiešką galima patikslinti. Apie tai skaitykite tolimesniuose  šio dokumento skyriuose.

3.1.      Dokumentų sąrašas

            Jeigu neišjungėte temų (jas įjungti galima paspaudus ), dokumentų sąrašo puslapis bus padalintas į tris dalis:

            Užklausos sąlygos ir papildoma informacija. Puslapio viršuje rodomos jau atliktos užklausos sąlygos, kurias galima patikslinti (skaitykite apie skyriuje „Paieškos tikslinimas“).

            Puslapio viršuje yra nuoroda „Nerodyti pakeitimų“. Paspaudę šią nuorodą, nurodysite sistemai neberodyti užklausos pateiktame sąraše teisės aktų pakeitimų. Tai yra naudinga, kai rastų teisės aktų sąrašas ilgas, o Jums reikia rasti tik įstatymus, o ne įstatymų pakeitimus. Žemiau pateikiamas visų pagal užklausą rastų teisės aktų skaičius. Rasti teisės aktai gali būti filtruojami pagal juos išleidusią instituciją, akto formą (žr. paveikslėlį žemiau). Reikia paspausti tik norimą nuorodą.

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image017.jpg

Temos. Dešinėje dokumentų sąrašo puslapio dalyje rodomos temos, t.y. Jūsų jau sukurtos temos, kurioms galite priskirti surastus dokumentus ir kurti naujas temas.

Dokumentų sąrašas. Kairėje dokumentų sąrašo puslapio dalyje rodomas teisės aktų sąrašas, kuris atitinka atliktą užklausą. Dokumentai sąraše surūšiuoti pagal datą mažėjimo tvarka. Jeigu pagal atliktą užklausą atitinkančių teisės aktų yra daugiau nei 200, sąraše pateikiami tik 200 naujausių aktų. Atkreipkite dėmesį, jog įstatymai yra paryškinti, prie negaliojančių aktų yra prierašas „negalioja“, o aktų pakeitimai turi prierašą „pakeitimas“. Jeigu pagal atliktą užklausą radote daug teisės aktų ir jų sąrašas ilgas, galite išjungti pakeitimus paspaudę nuorodą „Nerodyti pakeitimų“ puslapio viršuje.

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image018.jpg

Bet kuriuo metu pakeitimus galima vėl įjungti paspaudus nuorodą „Rodyti pakeitimus“.

3.2.       Paieškos tikslinimas

            LITLEX paieškoje įrašius ieškomų teisės aktų paieškos požymius ir paspaudus „Sąrašas“, atidaromas paieškos rezultatų puslapis. Jei pastebėjote tarp paieškoje įvestų požymių klaidą, galite ją ištaisyti ar patikslinti.

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image019.jpg

            Pavyzdžiui, paieškoje buvote įvedę raktinius žodžius ir pasirinkę akto formą „Įstatymas“. Atlikę paiešką pamatėte, jog įstatymų su tokiais raktažodžiais nėra. Pastebėjote, kad viename iš ieškomų žodžių padarėte gramatinę klaidą. Rezultatų sąrašo puslapio viršuje ištaisykite šią klaidą ir paspauskite mygtuką „Sąrašas“. Taip tikslinti galima visus paieškos požymius, kuriuos buvote užpildę paieškos pradžioje.

4.     Tekstas, jo naudojimas

            Atlikę paiešką, išsirinkę konkretų dokumentą iš rastų teisės aktų sąrašo atsiverskite tekstą. Rodomo teisės akto viršuje rasite nuorodas į susijusius aktus, redakcijų sąrašą, rubrikas, kurioms priskirtas aktas, informaciją apie aktą. Apie tai skaitykite tolimesniuose šio dokumento skyriuose.

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image020.jpg

 

 

4.1.   Nuorodos į susijusius aktus

            Dokumentai dažnai tarpusavyje susiję su kitais teisės aktais. LITLEX sistemoje pateikiami tokie ryšiai tarp teisės aktų:

Aktą keitę aktai. Jeigu Jums reikalingi teisės aktai, kurie keitė Jūsų atverstą teisės aktą, paspauskite šią nuorodą. Atsivers puslapis, kuriame bus pateiktas Jūsų surastą dokumentą pakeitusių aktų sąrašas.

Akto keisti aktai. Jeigu Jums reikalingi teisės aktai, kuriuos keitė Jūsų atverstas teisės aktas, paspauskite šią nuorodą. Atsivers puslapis, kuriame bus pateiktas aktų, pakeistų Jūsų atverstuoju dokumentu, sąrašas.

Kartu naudojami aktai. Prie atversto teisės akto LITLEX sistemoje taip pat pateikiami kartu naudojami teisės aktai teismų praktikoje, LR Seimo, LR Vyriausybės ir kiti teisės aktai. „Kartu naudojami“ aktai yra logiškai susiję su jau atverstu teisės aktu.

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image021.jpg

Norėdami atversti kartu naudojamų teisės aktų sąrašą pasirinkite vieną iš nuorodų:

Teism. Per. – aktai, kartu naudojami teismų praktikoje;

Įst. – kartu naudojami LR Seimo aktai;

LRV – LR Vyriausybės kartu naudojami aktai;

Kiti – kiti kartu naudojami aktai.

Kartu klasifikuoti. Pasirinkę šią nuorodą, atversite puslapį, kuriame pateikiamas temose kartu klasifikuotų teisės aktų sąrašas.

Paminėti. Atverstame dokumente gali būti minimi kiti teisės aktai. Jei norite pamatyti teisės aktų sąrašą, kurie buvo minėti atverstame dokumente, paspauskite nuorodą „Paminėti“.

4.2.       Nuorodos į temas, kurioms priskirtas dokumentas

            Jei atverstas teisės aktas yra priskirtas nors vienai LITLEX rubrikų temai, ši tema (temos) bus pateikta dokumento viršuje eilutėje „Rubrikos“ (pavyzdys paveikslėlyje žemiau).

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image022.jpg

Paspaudus temą atidaromas šiai temai priskirtų dokumentų sąrašas.

4.3.       Akto redakcijų sąrašas

Redakcijos. Jei surastas teisės aktas buvo nors kartą keistas, LITLEX sistemoje pateikiamos visos akto redakcijos. Atverstas teisės aktas yra aktualios redakcijos, tačiau, jeigu Jums reikalinga be pakeitimų (originali) ar ankstesnė šio akto redakcija, LITLEX sistemoje galite atversti ir jas. Teisės akto viršuje, „Akto redakcija“ eilutėje, pasirinkite norimą redakciją (žr. paveikslėlį žemiau).

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image023.jpg

            Apatinė redakcija visuomet būna originali (be pakeitimų). Antra redakcija - su vienu pakeitimu, trečia su dviem ir t.t. Prie kiekvienos redakcijos pateikiama redakcijos priėmimo ir akto įsigaliojimo datos.

            Detalus redakcijų sąrašas. Jeigu Jums reikalingas visų redakcijų sąrašas, paspauskite „Akto redakcija“ eilutėje „Detalus redakcijų sąrašas“ nuorodą. Atsivers puslapis su visų akto redakcijų sąrašu ir informacija apie jas.

4.4.       Akto straipsnių sąrašas

            Jei atverstas teisės aktas yra įstatymas, jo pradžioje pateikiamas straipsnių turinys. Straipsnių turinį galima įjungti/išjungti paspaudus http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image024.jpg arba http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image025.jpg straipsnių sąrašo juostoje. Jeigu paspaustumėte konkretų straipsnio pavadinimą straipsnių turinyje, atsiverstų teisės akto vieta, kurioje ir yra tas straipsnis.

4.5.          Akto tekstas

            Atvertus teisės aktą, LITLEX sistemoje rodomas ne tik akto tekstas, bet ir įvairi papildoma informacija, mygtukai ir kt.

 

4.5.1.      Teisės aktas MS Word formatu

            LITLEX sistemoje yra galimybė atsisiųsti teisės aktus MS Word formatu. Kiekvieno akto viršutinėje dalyje yra nuoroda „Atsisiųsti “. Paspauskite ją, jei norite atsisiųsti dokumento tekstą.

            Jei rasto teisės akto MS Word formatu nėra, užsisakykite jį paspaudę nuorodą . Jūsų pasirinktas teisės aktas bus paruoštas ir įkeltas į paieškos sistemą.

 

4.5.2.      Teksto spausdinimas

            Prieš spausdinant tekstą LITLEX sistemoje, reikia jį paruošti. Kiekvieno akto viršutinėje dalyje yra nuoroda „Paruošti spausdinimui“. Paspauskite ją, jei norite atsispausdinti atversto dokumento tekstą. Paspaudus šią nuorodą atverčiamas puslapis, kuriame nėra nei mygtukų, nei nuorodų ar kitos informacijos, tik tvarkingas akto tekstas. Norėdami atsispausdinti visą dokumentą, savo naršyklės įrankių juostoje spauskite spausdintuvo piktogramą (angliškai Print). Jeigu naudojate Internet Explorer interneto naršyklę, galite paspausti klavišų kombinaciją klaviatūroje Ctrl + P.

            Teksto dalies spausdinimas. Kartais reikia atsispausdinti tik konkrečią teisės akto dalį. Jei norite tai padaryti, pelės žymekliu pažymėkite norimą spausdinti teksto dalį. Tuomet Interneto naršyklės meniu paspauskite „File“, „Print...“. Atsidariusioje lentelėje pažymėkite taškelį ties „Selection“ ir spauskite Print (arba OK) (žr. pavyzdį paveikslėlyje žemiau).

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image026.jpg

4.5.3.         Teksto perkėlimas į Word

            Jei norite redaguoti atverstą dokumentą, prieš tai reikia jį perkelti į teksto redaktorių (pvz. Word). Prieš kopijuojant tekstą į Word redaktorių, paruoškite jį kėlimui, paspauskite akto viršutinėje dalyje esančią nuorodą „Paruošti kopijavimui“. Bus atverstas puslapis su paruoštu kopijavimui tekstu. Pažymėkite teksto dalį, kurią norite kopijuoti (jei norite kopijuoti visą tekstą, spauskite klaviatūros klavišų kombinaciją CTRL + A), ir paspauskite naršyklės viršutiniame meniu „Edit“ / „Copy“. Tuomet atidarykite teksto redaktorių ir spauskite „Edit“ / „Paste“ (arba CTRL + V). Perkeltą tekstą galima redaguoti.

5.     Straipsnių ryšiai su kitais dokumentais, istorija, komentavimas

            Teisės aktų paieškos sistemoje LITLEX pateikiami ne tik teisės aktų, bet ir konkrečių teisės aktų straipsnių ryšiai su kitais teisės aktais, teismų praktika. LITLEX sistemoje pateikta ir atskirų straipsnių redakcijos (keitimosi istorija). Šios funkcijos pateikiamos juostoje prie kiekvieno įstatymo straipsnio (jei straipsnis turi ryšių) (žr. paveikslėlį žemiau). Ši juosta yra teisės akto viršuje (viso teisės akto ryšiai su teismų praktika, teisės aktais). Visus teisės aktus galima komentuoti.

 

5.1.    Straipsnio lyginamosios redakcijos

            Jeigu Jus domina konkretaus straipsnio istorija, paspauskite virš šio straipsnio temų juostoje esantį mygtuką http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image028.jpg. Atsivers naujas langas, kurio apačioje yra originali straipsnio redakcija. Virš jo pateiktos kitos, naujesnės straipsnio redakcijos. Tekstas, kuris, lyginant su senesne straipsnio redakcija, buvo pašalintas, yra perbrauktas. Papildytas tekstas pažymėtas raudonai (pavyzdys paveikslėlyje žemiau).

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image029.jpg

Norėdami atsispausdinti straipsnio istoriją, spauskite klaviatūros klavišų kombinaciją CTRL + P, vėliau Print.

5.2.    Straipsniai susiję su teismų praktika

            LITLEX sistemoje pateikiami įstatymų straipsnių ryšiai su aprobuota teismų praktika. Jeigu virš įstatymo straipsnio temų juostoje yra mygtukas http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image030.jpg, šis straipsnis minėtas aprobuotoje teismų praktikoje. Paspaudus šį mygtuką, LITLEX sistemoje bus atverstas susijusios aprobuotos teismų praktikos sąrašas.

5.3.      Su straipsniu susiję LR Seimo dokumentai

            Jeigu virš atversto teisės akto straipsnio temų juostoje yra mygtukas http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image031.jpg, reiškia šis teisės akto straipsnis yra minėtas LR Seimo dokumentuose. Paspaudus šį mygtuką, bus pateiktas dokumentų, kuriuose yra paminėtas atverstasis teisės aktas, sąrašas.

5.4.      Su straipsniu susiję LR Vyriausybės dokumentai

            Jeigu virš atversto teisės akto straipsnio temų juostoje yra mygtukas http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image032.jpg, reiškia šis teisės akto straipsnis yra minėtas LR Vyriausybės dokumentuose. Paspaudus šį mygtuką, bus pateiktas LR Vyriausybės priimtų dokumentų, kuriuose yra paminėtas atverstasis teisės aktas, sąrašas.

5.5.      Su straipsniu susiję kiti dokumentai

            Jeigu virš atversto teisės akto straipsnio temų juostoje yra mygtukas http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image033.jpg, reiškia šis teisės akto straipsnis yra minėtas kituose dokumentuose. Paspaudus šį mygtuką, bus pateiktas kitų (ne LR Seimo ir ne LR Vyriausybės) dokumentų,  kuriuose yra paminėtas atverstasis teisės aktas, sąrašas.

5.6.       Nuorodos į tekste minimus aktus

            Teisės aktai dažnai būna minimi kitų teisės aktų tekstuose. Skaitant tokį tekstą, dažnai prireikia peržiūrėti ir minimą aktą. LITLEX suteikia galimybę atsiversti teisės aktus ir atskirus įstatymų straipsnius, kurie yra minimi dokumentuose. Tokie teisės aktai, jų numeriai ar straipsniai LITLEX teisės aktų tekstuose yra išskirti pasvirusiu šriftu (žr. paveikslėlį žemiau).

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image034.jpg

            Jeigu prie minimo teisės akto yra rodyklė http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image035.jpg, aktas yra minimas dar kartą šiame dokumente žemiau. Paspaudus rodyklę, dokumento tekstas pasislenka iki tos vietos, kur yra minimas teisės aktas.

5.7.       Teisės aktų komentavimas, vartotojo pastabos

            Naudodami LITLEX Jūs turite galimybę savarankiškai komentuoti teisės akto tekstą. Šie komentarai arba pastabos yra elektroninis geltonų lapelių, klijuojamų Jūsų kodeksų knygelėse, analogas. Komentuoti galima šalia kiekvieno teisės akto teksto. Pasižymėtos pastabos yra privačios. Norint įrašyti pastabą, paspauskite smeigtuką http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image036.jpg dokumento dešinėje pusėje. Atsivertusiame naujame lange įrašykite savo pastabas ir spauskite „Įrašyti“. Jei norite, kad pastaba būtų matoma ir Jūsų organizacijos darbuotojams, kurie turi LITLEX slaptažodį, prieš paspausdami „Įrašyti“ pasirinkite kairėje lango pusėje „Organizacija“, kaip tai parodyta paveikslėlyje žemiau.

http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image037.jpg

            Pastabose galima naudoti ir interneto svetainių nuorodas, LITLEX teisės aktų santrumpas. Įrašius pastabą, ji iš karto atsiranda buvusio smeigtuko vietoje. Pastabas galima redaguoti paspaudus http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image038.jpg arba ištinti paspaudus http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image039.jpg.

6.     Papildomos LITLEX funkcijos

            Siekiant palengvinti teisės aktų paiešką, LITLEX sistemoje įdiegtos papildomos funkcijos: vėliausiai žiūrėti teisės aktai, po paskutinio Jūsų žiūrėjimo pasikeitę aktai ir kt.

            Visos šios papildomos funkcijos yra pagrindiniame LITLEX lange žemiau temų juostos. Jas visas arba kiekvieną atskirai galima įjungti/išjungti paspaudus http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image024.jpg arba http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image025.jpg .  Jei norite pailginti ar sutrumpinti rodomą aktų sąrašą tam tikrame skyriuje, paspauskite http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image040.jpg šalia to skyriaus pavadinimo.

6.1.   Vėliausiai žiūrėti aktai

            Turbūt ne kartą yra tekę užversto teisės akto paiešką vykdyti iš naujo. LITLEX sistemoje yra galimybė atsiversti neseniai Jūsų žiūrėtus teisės aktus. Pirmajame (pagrindiniame) LITLEX lange, žemiau temų juostos, punkte „Vėliausiai žiūrėti aktai“, pateikiami paskutiniai Jūsų atsiversti teisės aktai LITLEX sistemoje.

6.2.      Vėliausiai komentuoti aktai

            Vėliausiai komentuoti aktai - tai paskutiniai teisės aktai, kuriuose rašėte pastabas naudodami http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image036.jpg smeigtuką.

6.3.      Po paskutinio Jūsų žiūrėjimo pasikeitę aktai

            Po paskutinio Jūsų žiūrėjimo pasikeitę aktai - tai sąrašas aktų, kurie keitėsi nuo tada, kai paskutinį kartą juos buvote atsivertę. Teisės aktai, kurie pasikeitė, pažymimi http://www.litlex.lt/Litlex/LLPagalba_files/image041.jpg ženklu ir kituose skyriuose.

6.4.      Populiariausi dienos ir mėnesio aktai

            Šiame skyriuje pateikiamas LITLEX IntERnet naudotojų dažniausiai ieškomų teisės aktų sąrašas.

6.5.      Greitai įsigaliosiantys aktai

            LITLEX naudotojai, kurie domisi teisės aktų naujienomis, gali stebėti per artimiausias 30 dienų įsigaliosiančių aktų  sąrašą, kuris atnaujinamas kiekvieną dieną.  

6.6.      Neseniai pakeisti aktai

Šiame skyriuje pateikiamas per paskutines 7 dienas pakeistų teisės aktų sąrašas.

6.7.      Naujienų prenumerata

            LITLEX naudotojai, kurie domisi teisės aktų naujienomis, gali prenumeruoti naujienas.

            Norint užsisakyti šią paslaugą, reikia įvesti savo el. pašto adresą ir spausti „Prenumeruoti“ (paveikslas viršuje). Naujienos į jūsų pašto dėžutę bus siunčiamos kiekvieną savaitę.

Norėdami atsisakyti siunčiamų naujienų, savo el.pašto dėžutėje spauskite nuorodą „atsisakyti naujienų“.


Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Naudojimosi statistika Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras.