TEISĖS NAUJIENŲ BIULETENIS


2000 Liepa

  ELEKTRONINIO PARAŠO ĮSTATYMAS

* 2000 m. liepos 11 d. Seimas priėmė Elektroninio parašo įstatymą Nr. VIII-1822. Įstatymas reglamentuoja elektroninio parašo kūrimą, tikrinimą, galiojimą, parašo naudotojų teises ir atsakomybę, nustato sertifikavimo paslaugas ir reikalavimus jų teikėjams bei elektroninio parašo priežiūros institucijos teises ir funkcijas. Šis įstatymas nereglamentuoja parašo formavimo ir tikrinimo duomenų bei elektroninio parašo įrangos naudojimo elektroninių duomenų konfidencialumui užtikrinti. Elektroninis parašas (toliau - parašas) tai duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam asmeniui identifikuoti. Saugus elektroninis parašas (atitinkantis įstatyme numatytus saugumo kriterijus), sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme. Asmens, nutarusio savo veikloje naudoti elektroninį parašą, prašymu sertifikavimo paslaugų teikėjas sukuria jam parašo formavimo ir tikrinimo duomenis, naudodamas elektroninio parašo įrangą. Šiuos duomenis gali susikurti ir pats asmuo. Kvalifikuotus sertifikatus sudarantis sertifikavimo paslaugų teikėjas turi atiduoti parašo formavimo duomenis tik tam asmeniui, kurio prašymu jie buvo sukurti, nepasilikdamas jų kopijos ir užtikrindamas jų slaptumą. Parašo tikrinimo duomenys yra vieši. Sertifikavimo paslaugų teikėjas įrašo juos į pasirašančiam asmeniui sudaromą sertifikatą ir teikia visiems parašo naudotojams. Jei parašo formavimo ir tikrinimo duomenis susikūrė pats pasirašantis asmuo, sertifikatui sudaryti jis perduoda parašo tikrinimo duomenis sertifikavimo paslaugų teikėjui. Įstatymas detaliai reglamentuoja sertifikatų sudarymą bei tvarkymą, sertifikavimo paslaugas ir reikalavimus jų tiekėjams, o taip pat elektroninio parašo priežiūrą. 


©1997-2001 Teisinės informacijos centras