Pilna LITLEX užklausa Naujienų prenumerata:
 | Apie Litlex | Pagalba

Užklausos sąlygos:
    Informacija apie aktą

1. 1K-344 2007 m. lapkričio 26 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2007.12.06, Nr.: 127, Publ. Nr.: 5198; Teisės aktų registras, 2014.12.03, Nr.: 0; Teisės aktų registras, 2015.10.30, Nr.: 0)
Dėl Vertinimo koordinavimo grupės sudarymo
Lietuvos Respublikos finansų ministerija / įsakymas


Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras