Pilna LITLEX užklausa Naujienų prenumerata:
 | Apie Litlex | Pagalba

Užklausos sąlygos:
    Informacija apie aktą

1. I-678 1994 m. gruodžio 1 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 1994.12.23, Nr.: 99, Publ. Nr.: 1957; Valstybės Žinios, 2001.03.30, Nr.: 28, Publ. Nr.: 890) Santrumpa: [LBĮ1994]
Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas
Lietuvos Respublikos Seimas / įstatymas


Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras