Pilna LITLEX užklausa Naujienų prenumerata:
 | Apie Litlex | Pagalba

Užklausos sąlygos:
    Informacija apie aktą

1. I-1613 1996 m. lapkričio 14 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 1996.12.11, Nr.: 119, Publ. Nr.: 2771; Valstybės Žinios, 2011.07.19, Nr.: 91, Publ. Nr.: 4314) Santrumpa: [BEĮ]
Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas
Lietuvos Respublikos Seimas / įstatymas


Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras