Pilna LITLEX užklausa Naujienų prenumerata:
 | Apie Litlex | Pagalba

Užklausos sąlygos:
    Informacija apie aktą

1. VIII-935 1998 m. lapkričio 24 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 1998.12.11, Nr.: 109, Publ. Nr.: 2993; Valstybės Žinios, 2007.12.15, Nr.: 132, Publ. Nr.: 5354; Teisės aktų registras, 2017.01.24, Nr.: 0) Santrumpa: [SVVĮ]
Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
Lietuvos Respublikos Seimas / įstatymas


Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras