Pilna LITLEX užklausa Naujienų prenumerata:
 | Apie Litlex | Pagalba

Užklausos sąlygos:
    Informacija apie aktą

1. 65 2001 m. balandžio 10 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2001.04.13, Nr.: 32, Publ. Nr.: 1075; Valstybės Žinios, 2008.12.02, Nr.: 138, Publ. Nr.: 5466; Teisės aktų registras, 2015.01.29, Nr.: 0)
Dėl Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarkos aprašo, leidimo formos patvirtinimo ir komisijos sudarymo
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija / įsakymas


Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras