Pilna LITLEX užklausa Naujienų prenumerata:
 | Apie Litlex | Pagalba

Užklausos sąlygos:
    Informacija apie aktą

1. 39 2002 m. birželio 10 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2002.08.09, Nr.: 79, Publ. Nr.: 3403; Teisės aktų registras, 2017.03.16, Nr.: 0)
Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.06.03:2017 "Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR50LT specifikacija" patvirtinimo
Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos / įsakymas


Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras