Pilna LITLEX užklausa Naujienų prenumerata:
 | Apie Litlex | Pagalba

Užklausos sąlygos:
    Informacija apie aktą

1. V-345 2003 m. birželio 11 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2003.06.18, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2621; Teisės aktų registras, 2017.09.08, Nr.: 0)
Dėl Lietuvos higienos normos HN 22:2017 "Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai. Sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija / įsakymas


Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras