Pilna LITLEX užklausa Naujienų prenumerata:
 | Apie Litlex | Pagalba

Užklausos sąlygos:
    Informacija apie aktą

1. 1468 2004 m. lapkričio 22 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2004.11.25, Nr.: 170, Publ. Nr.: 6256; Teisės aktų registras, 2014.07.11, Nr.: 0)
Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo
Lietuvos Respublikos Vyriausybė / nutarimas


Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras