Pilna LITLEX užklausa Naujienų prenumerata:
 | Apie Litlex | Pagalba

Užklausos sąlygos:
    Informacija apie aktą

1. I-301 1993 m. lapkričio 9 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 1993.11.24, Nr.: 63, Publ. Nr.: 1188; Valstybės Žinios, 2001.12.28, Nr.: 108, Publ. Nr.: 3902) Santrumpa: [STĮ]
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
Lietuvos Respublikos Seimas / įstatymas


Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras