Pilna LITLEX užklausa Naujienų prenumerata:
 | Apie Litlex | Pagalba

Užklausos sąlygos:
    Informacija apie aktą

1. 1V-114 2005 m. balandžio 21 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2005.04.30, Nr.: 55, Publ. Nr.: 1906; Valstybės Žinios, 2010.04.29, Nr.: 49, Publ. Nr.: 2416)
Dėl Tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija / įsakymas


Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras