Pilna LITLEX užklausa Naujienų prenumerata:
 | Apie Litlex | Pagalba

Užklausos sąlygos:
    Informacija apie aktą

1. X-715 2006 m. birželio 22 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2006.07.14, Nr.: 77, Publ. Nr.: 2964) (pakeitimas)
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 1, 14, 46, 57 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
Lietuvos Respublikos Seimas / įstatymas


Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras