Pilna LITLEX užklausa Naujienų prenumerata:
 | Apie Litlex | Pagalba

Užklausos sąlygos:
    Pakeitimai sąraše rodomi. Nerodyti pakeitimų.
    Žodžiai pavadinime:
    Žodžiai tekste:
    Aktas publikuotas: metais,  Nr.: Publ. Nr.:
       Užklausos analizė
Aktų, atitinkančių sąlygas: 35

1. 1284 2013 m. gruodžio 31 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7114)
Dėl Vyriausybinių ryšių centro prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pavadinimo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 847 "Dėl Vyriausybinių ryšių centro prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento nuostatų patvirtinimo" ir jį keitusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pripažinimo netekusiais galios
Lietuvos Respublikos Vyriausybė / nutarimas

2. 1285 2013 m. gruodžio 31 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7115) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Lietuvos Respublikos Vyriausybė / nutarimas

3. 1286 2013 m. gruodžio 31 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7116) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl Ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
Lietuvos Respublikos Vyriausybė / nutarimas

4. 1287 2013 m. gruodžio 31 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7117) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1545 "Dėl Nacionalinės komunikacijų apsaugos, Saugumo priežiūros, Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybų ir institucijų, užtikrinančių apsaugą nuo informatyviojo elektromagnetinio spinduliavimo, funkcijų atlikimo" ir jį keitusio nutarimo pakeitimo
Lietuvos Respublikos Vyriausybė / nutarimas / negalioja

5. 1288 2013 m. gruodžio 31 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7118) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 "Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių" papildymo
Lietuvos Respublikos Vyriausybė / nutarimas

6. 1289 2013 m. gruodžio 31 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7119) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 "Dėl įstaigų prie ministerijų" papildymo
Lietuvos Respublikos Vyriausybė / nutarimas

7. 1290 2013 m. gruodžio 31 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7120) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 367 "Dėl įgaliotos institucijos įslaptintos elektroninės informacijos kriptografinės apsaugos srityje paskyrimo" pakeitimo
Lietuvos Respublikos Vyriausybė / nutarimas / negalioja

8. 1291 2013 m. gruodžio 31 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7121) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo
Lietuvos Respublikos Vyriausybė / nutarimas / negalioja

9. 1292 2013 m. gruodžio 31 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7122) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimo Nr. 759 "Dėl Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama įslaptinta informacija, steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Lietuvos Respublikos Vyriausybė / nutarimas / negalioja

10. 1293 2013 m. gruodžio 31 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7123) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 256 "Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms" pakeitimo
Lietuvos Respublikos Vyriausybė / nutarimas

11. O3-755 2013 m. gruodžio 27 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7141)
Dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) techninio-technologinio ir ekonominio modelio tinkluose gairių ir LRAIC modelio
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija / nutarimas

12. O3-758 2013 m. gruodžio 27 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7142)
Dėl Akcinės bendrovės "Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija / nutarimas / negalioja

13. O3-759 2013 m. gruodžio 27 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7143)
Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija / nutarimas

14. O3-760 2013 m. gruodžio 27 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7144) (pakeitimas)
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. O3-19 "Dėl komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo" pakeitimo
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija / nutarimas / negalioja

15. O3-761 2013 m. gruodžio 27 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7145)
Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija / nutarimas

16. XII-752 2013 m. gruodžio 23 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7113) (pakeitimas)
Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 3-1, 6-1 straipsniais įstatymas
Lietuvos Respublikos Seimas / įstatymas

17. 1V-1040 2013 m. gruodžio 23 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7124)
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R "Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą", ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 1V-172 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R "Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą" pakeitimo
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija / įsakymas

18. 03-212 2013 m. gruodžio 20 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7125) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-145 "Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų jungimo, finansuojamųjų ir finansuojančiųjų kolektyvinio investavimo subjektų struktūros reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
Lietuvos banko valdyba / nutarimas

19. 03-213 2013 m. gruodžio 20 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7126) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-149 "Dėl Informavimo apie esminius pakeitimus tvarkos ir pavyzdinio esminių pakeitimų sąrašo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
Lietuvos banko valdyba / nutarimas

20. 03-214 2013 m. gruodžio 20 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7127) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-157 "Dėl Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Lietuvos banko valdyba / nutarimas / negalioja

21. 03-215 2013 m. gruodžio 20 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7128) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-158 "Dėl Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Lietuvos banko valdyba / nutarimas / negalioja

22. 03-216 2013 m. gruodžio 20 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7129) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-160 "Dėl Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių visuomenei skelbiamos informacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Lietuvos banko valdyba / nutarimas

23. 03-217 2013 m. gruodžio 20 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7130) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-163 "Dėl Pritarimo pensijų asociacijų dokumentams, nustatytiems Profesinių pensijų kaupimo įstatyme, taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Lietuvos banko valdyba / nutarimas

24. 03-218 2013 m. gruodžio 20 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7131) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-164 "Dėl Leidimų keisti pensijų asociacijos statusą suteikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Lietuvos banko valdyba / nutarimas

25. 03-219 2013 m. gruodžio 20 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7132) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-165 "Dėl Pensijų asociacijų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Lietuvos banko valdyba / nutarimas

26. 03-220 2013 m. gruodžio 20 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7133) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 03-114 "Dėl Naikinamo valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo dalyvių perkėlimo į kitą pensijų fondą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Lietuvos banko valdyba / nutarimas

27. 03-221 2013 m. gruodžio 20 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7134)
Dėl Pensijų sąskaitų atidarymo, tvarkymo ir uždarymo bei pensijų fondo vienetų apskaitos tvarkymo principų patvirtinimo
Lietuvos banko valdyba / nutarimas

28. 03-222 2013 m. gruodžio 20 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7135; Teisės aktų registras, 2018.09.20, Nr.: 0)
Dėl Standartinių papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutarties sąlygų patvirtinimo
Lietuvos banko valdyba / nutarimas

29. 03-223 2013 m. gruodžio 20 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7136)
Dėl Lietuvos banko pasirenkamų taikyti nacionalinių išimčių, numatytų 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013
Lietuvos banko valdyba / nutarimas

30. 03-224 2013 m. gruodžio 20 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7137) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-168 "Dėl Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Lietuvos banko valdyba / nutarimas / negalioja

31. 03-225 2013 m. gruodžio 20 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7138) (pakeitimas)
Dėl tam tikrų Lietuvos banko valdybos nutarimų pripažinimo netekusiais galios
Lietuvos banko valdyba / nutarimas

32. 03-229 2013 m. gruodžio 20 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7139)
Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2014 metams
Lietuvos banko valdyba / nutarimas

33. 03-230 2013 m. gruodžio 20 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7140) (pakeitimas)
Dėl Lietuvos banko valdybos 2002 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 38 "Dėl Kredito įstaigų privalomųjų atsargų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Lietuvos banko valdyba / nutarimas / negalioja

34. KS-124 2013 m. gruodžio 17 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7147) (pakeitimas)
Dėl Valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų, kurių privačių interesų deklaracijų duomenys yra vieši, pareigybių sąrašo pakeitimo
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija / sprendimas

35. 1K-290 2013 m. gruodžio 16 d. (Skelbta: Valstybės Žinios, 2013.12.31, Nr.: 141, Publ. Nr.: 7146) (pakeitimas)
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1K-43 "Dėl Ligų prevencijos programų vykdymo stebėsenos tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos / įsakymas


Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras