Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 435 Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2007.05.10, Nr.: 50, Publ. Nr.: 1932 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU
  DRAUDIMU IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ GAVĖJŲ
 REGISTRO STEIGIMO, JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VEIKLOS PRADŽIOS
              NUSTATYMO

         2007 m. balandžio 25 d. Nr. 435
               Vilnius
                
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio
draudimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos
valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2
dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
(Preambulė - Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 279
(nuo 2017 m. balandžio 19 d.)
(TAR, 2017-04-18, 2017-06543) redakcija)
  1. Įsteigti Lietuvos Respublikos apdraustųjų  valstybiniu
socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo  išmokų
gavėjų registrą.
  2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu
socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo  išmokų
gavėjų registro nuostatus (pridedama).
  3. Nustatyti Lietuvos Respublikos apdraustųjų  valstybiniu
socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo  išmokų
gavėjų registro veiklos pradžią - 2007 m. lapkričio 1 diena.

Ministras Pirmininkas             Gediminas Kirkilas

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė    Vilija Blinkevičiūtė

            _________________

                 PATVIRTINTA
                 Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu
                 Nr. 435

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2017 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 279
   (nuo 2017 m. balandžio 19 d.
   Nuostatų 34, 35, 36 ir 37 punktai 
   įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.)
   (TAR, 2017-04-18, 2017-06543) redakcija

LIETUVOS RESPUBLIKOS APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU
  IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ GAVĖJŲ REGISTRO
              NUOSTATAI

              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
  1. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu  socialiniu
draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų  gavėjų
registro ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras