Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: X-1164 Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 3 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2007 06 21.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2007.06.21, Nr.: 68, Publ. Nr.: 2651 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
  LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO 3 IR 23 STRAIPSNIŲ
            PAKEITIMO ĮSTATYMAS
                
        2007 m. birželio 5 d. Nr. X-1164
               Vilnius
                
 (Žin., 1992, Nr. 28-810; 1994, Nr. 78-1463; 1998, Nr. 49-1329;
 1999, Nr. 19-509, Nr. 57-1831; 2003, Nr. 15-598, Nr. 38-1703)
  
  1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas
  1. 3 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios. 
  2. Buvusią 3 straipsnio 4 dalį laikyti 3 dalimi.
  
  2 straipsnis. 23 straipsnio 1 dalies 12 punkto pripažinimas
          netekusiu galios
  23 straipsnio 1 dalies 12 punktą pripažinti netekusiu galios.
  
  Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
  
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS              VALDAS ADAMKUS
  
            _________________
  Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras