Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1K-344 Dėl Vertinimo koordinavimo grupės sudarymo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2007.12.06, Nr.: 127, Publ. Nr.: 5198; Teisės aktų registras, 2014.12.03, Nr.: 0; Teisės aktų registras, 2015.10.30, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
       LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
      DĖL VERTINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS SUDARYMO
                
        2007 m. lapkričio 26 d. Nr. 1K-344
               Vilnius

   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-327
   (nuo 2015 m. spalio 31 d.)
   (TAR, 2015-10-30, 2015-17080)
   redakcija

  Vadovaudamasis  2014-2020 metų Europos Sąjungos   fondų
investicijų  veiksmų  programos  administravimo   taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d.
nutarimu Nr. 1090 "Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos  fondų
investicijų  veiksmų  programos  administravimo   taisyklių
patvirtinimo", 222 punktu:
  1. Lietuvos Respublikos finansų ministro
    2017 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1K-133
    (nuo 2017 m. balandžio 19 d.)
    (TAR, 2017-04-18, 2017-06488) redakcija
  S u d a r a u Vertinimo koordinavimo grupę Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo veiklai koordinuoti
(toliau - grupė):
  Paulius Baniūnas - Finansų ministerijos Europos  Sąjungos
investicijų  departamento direktoriaus pavaduotojas  (grupės
vadovas);
  Danutė Burakienė - Finansų ministerijos Europos  Sąjungos
investicijų departamento Vertinimo skyriaus vedėja (grupės vadovo
pavaduotoja);
  Audronė Ališauskienė - VšĮ Europos socialinio fondo agentūros
direktoriaus pavaduotoja;
  Nikita Ananjevas - VšĮ Lietuvos verslo paramos  agentūros
direktorius;
  Kazimieras Arlauskas - Mokslo, inovacijų ir  technologijų
agentūros direktoriaus pavaduotojas;
  Vida Baltmiškytė - Energetikos ministerijos Europos Sąjungos
paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
  Artūras Bytautas - Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento Struktūrinės
paramos valdymo skyriaus vedėjas;
  Olga Celova - Ūkio ministerijos Europos Sąjungos  paramos
koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus
vedėja;
  Neringa Dragūnaitė - VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros
Struktūrinės paramos projektų I departamento Techninės  paramos
projektų skyriaus viršininkė;
  Violeta Greičiuvienė - Energetikos ministerijos  Europos
Sąjungos paramos skyriaus vedėja;
  Arūnas Jurevičius - Susisiekimo ministerijos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras