Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

            ĮSAKYMAS

 

            DĖL VERTINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS SUDARYMO

 

            2007 m. lapkričio 26 d. Nr. 1K-344

            Vilnius

 

            Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637), 6.8 punktu ir atsižvelgdamas į Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004-2006 metų bendrajam programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2005, Nr. 51-1700), 5.15 punktą:

            1. Sudarau šią Vertinimo koordinavimo grupę (toliau vadinama - grupė) Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo veiklai koordinuoti:

            Ana Stankaitienė - Finansų ministerijos Europos Sąjungos sanglaudos politikos ir struktūrinės paramos koordinavimo departamento direktorė (grupės vadovė);

            Danutė Burakienė - Finansų ministerijos Europos Sąjungos sanglaudos politikos ir struktūrinės paramos koordinavimo departamento Vertinimo skyriaus vedėja (grupės vadovo pavaduotoja);

            Pagrindiniai nariai:

            Kristina Auruškevičienė - Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja;

            Eglė Gaudutienė - Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento Europos Sąjungos paramos planavimo ir procedūrų skyriaus vedėja;

            Arūnas Grumadas - Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Struktūrinių fondų ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras