Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-631 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1029 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 81:2005 "Judriojo radijo ryšio sistemų bazinės stotys" patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2010.02.23, Nr.: 22, Publ. Nr.: 1019 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M.
 GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1029 "DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS
  HN 81:2005 "JUDRIOJO RADIJO RYŠIO SISTEMŲ BAZINĖS STOTYS"
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2009 m. liepos 24 d. Nr. V-631
               Vilnius
  
   Neteko galios Lietuvos Respublikos
   sveikatos apsaugos ministro
   2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199
   (nuo 2011 m. kovo 9 d.)
   (Žin., 2011, Nr. 29-1374)Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras