Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

            LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

            NUTARIMAS

 

            DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. SPALIO 23 D.

            NUTARIMO NR. 1154 "DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKŲ PLOTŲ

            PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

            2010 m. gegužės 12 d. Nr. 542

            Vilnius

 

            Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

            1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimą Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 97-2451; 2002, Nr. 54-2121; 2003, Nr. 74-3443; 2005, Nr. 88-3306; 2006, Nr. 100-3881; 2007, Nr. 2- 73, Nr. 80-3230; 2008, Nr. 2-57, Nr. 69-2628, Nr. 143-5697; 2009, Nr. 62-2476, Nr. 120-5145, Nr. 126-5427; 2010 Nr. 52-2556):

            1.1. Įrašyti 1 punkte vietoj skaičiaus "1105,50" skaičių "1105,18".

            1.2. Išdėstyti 2.1 punktą taip:

            "2.1. per 2 mėnesius nuo valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo 1 punkte nurodytas schemas pateikti suinteresuotoms ministerijoms, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniams padaliniams ir savivaldybių administracijoms."

            1.3. Išbraukti 2.2 punkte po žodžio "laisvos" žodį "valstybinės", vietoj žodžių "atitinkamų apskričių viršininkais" įrašyti žodžius "Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniu padaliniu".

            1.4. Įrašyti 3 punkte vietoj žodžių "apskričių viršininkams" žodžius "Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniams padaliniams", po žodžio "laisvos" išbraukti žodį "valstybinės".

            1.5. Nurodytu nutarimu patvirtintuose valstybinės reikšmės miškų plotuose:

            1.5.1. Išdėstyti ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras