Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-599 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 "Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2010 07 15.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2010.07.14, Nr.: 83, Publ. Nr.: 4387 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.
 SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 "DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
        2010 m. birželio 30 d. Nr. V-599
               Vilnius
                
  Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos sveikatos  draudimo
įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr.
67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Ligų  ir
kompensuojamųjų vaistų sąrašų tikslinimo komisijos  2010-02-25
protokolą Nr. LVK-05/10, 2010-04-22 protokolą Nr. LKV-09/10  ir
Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2009 m. kovo 17  d.
posėdžio nutarimą Nr. 2/4, 2009 m. spalio 14 d. posėdžio nutarimą
Nr. 6/5, 2009 m. gruodžio 22 d. posėdžio nutarimą Nr. 7/7, 2010
m. vasario 4 d. posėdžio nutarimą Nr. 1/6 ir 2010 m. gegužės 18
d. Nr. 3/3,
  p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms  gydyti
sąrašą (A sąrašą) ir Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B  sąrašą),
patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro
2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 "Dėl Kompensuojamųjų vaistų
sąrašų patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 10-253, Nr. 21-547, Nr. 18-
448, Nr. 36-1013, Nr. 61-1879, Nr. 90-2823, Nr. 98-3130;  2001,
Nr. 15-470, Nr. 87-3050, Nr. 88-3108; 2002, Nr. 18-739, Nr. 42-
1590, Nr. 89-3826, Nr. 105-4729, Nr. 111-4945; 2003, Nr. 17-750,
Nr. 43-1985, Nr. 71-3257, Nr. 122-5539; 2004, Nr. 41-1356,  Nr.
42-1397, Nr. 52-1741, Nr. 62-2239, Nr. 137-5009, Nr.  152-5562;
2005, Nr. 50-1667, Nr. 61-2188, Nr. 84-3128, Nr. 100-3734,  Nr.
142-5150, Nr. 152-5621; 2006, Nr. 46-1675, Nr. 67-2481, Nr. 123-
4657, Nr. 127-4854; 2007, Nr. 30-1108, Nr. 34-1249, Nr. 135-5501;
2008, Nr. 32-1124, Nr. 41-1516; 2009, Nr. 67-2719), ir išdėstau
juos nauja redakcija (pridedama).
                
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS           RAIMONDAS ŠUKYS
  
            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos 
                sveikatos apsaugos ministro 
                2000 m. sausio 28 d. 
                įsakymu Nr. 49
                (Lietuvos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras