Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1517 Dėl įstaigų prie ministerijų
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2010.10.30, Nr.: 128, Publ. Nr.: 6529 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
         DĖL ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ

         2010 m. spalio 20 d. Nr. 1517
               Vilnius
                
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22
straipsnio 8 ir 9 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
nutaria:
(Preambulė - Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 797
(nuo 2016 m. sausio 1 d.)
(TAR, 2015-08-10, 2015-12147) redakcija)
  1. Pavesti ministerijoms įgyvendinti įstaigų prie ministerijų
savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl šių įstaigų
reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą):
  1.1. Aplinkos ministerijai: 
  1.1.1. Aplinkos apsaugos agentūros;
  1.1.2. Augalų genų banko;
  1.1.3. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
      2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 402
      (nuo 2016 m. balandžio 29 d.)
      (TAR, 2016-04-28, 2016-10628) 
  1.1.4.  Aplinkos ministerijos Alytaus regiono  aplinkos
apsaugos departamento;
  1.1.5. Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamento;
  1.1.6. Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono  aplinkos
apsaugos departamento;
  1.1.7. Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono  aplinkos
apsaugos departamento;
  1.1.8. Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono  aplinkos
apsaugos departamento;
  1.1.9.  Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono  aplinkos
apsaugos departamento;
  1.1.10.  Aplinkos ministerijos Utenos regiono  aplinkos
apsaugos departamento;
  1.1.11. Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono  aplinkos
apsaugos departamento;
  1.1.12. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
      2011 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 425
      (nuo 2011 m. liepos 1 d.)
      (Žin., 2011, Nr. 46-2171)
  1.1.13.  Valstybinės teritorijų planavimo ir   statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos;
  1.1.14.  Lietuvos  geologijos tarnybos  prie   Aplinkos
ministerijos;
  1.1.15. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos;
  1.1.16. Valstybinės miškų tarnybos;
  1.1.17. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
      2011 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 425
      (nuo 2011 m. liepos 1 d.)
      (Žin., 2011, Nr. 46-2171)
  1.1.18. Valstybinės ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras