Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VII-53 Dėl Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2010.12.11, Nr.: 145, Publ. Nr.: 7481; Teisės aktų registras, 2017.04.18, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS MOKSLO TARYBOS
              NUTARIMAS
                
 DĖL MOKSLO DOKTORANTŪROS TEISEI ĮGYTI PRAŠYMŲ VERTINIMO TVARKOS
            APRAŠO PATVIRTINIMO
                
        2010 m. gruodžio 6 d. Nr. VII-53
               Vilnius

   Neteko galios Lietuvos mokslo tarybos pirmininko
   2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-339
   (nuo 2018 m. sausio 4 d.)
   (TAR, 2018-01-03, 2018-00126)

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras