Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-145 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 "Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2011 02 18.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2011.02.17, Nr.: 20, Publ. Nr.: 1013 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.
 SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 "DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2011 m. vasario 11 d. Nr. V-145
               Vilnius

  Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos sveikatos  draudimo
įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr.
67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi ir Ligų ir kompensuojamųjų vaistų
joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistų ir Kompensuojamųjų medicinos
pagalbos priemonių sąrašų keitimo tvarkos aprašo,  patvirtinto
Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002  m.
balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450;  2007,
Nr. 21-788), 41 punktu bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos
draudimo tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 8/7,
  pakeičiu Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A
sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos
ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 "Dėl kompensuojamųjų
vaistų sąrašų patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 10-253; 2010,  Nr.
83-4387, Nr. 142-7308), ir I skyriaus "Infekcinės ir parazitinės
ligos" 1 skirsnyje "Tuberkuliozė (100 %)":
  1. Išdėstau 1.1 punktą taip:
"
+---+----+------------------+-----------+-----------------------+
|1. |1. |Amikacinum    |A15-A19  |Skiriama, jei     |
|  |  |         |      |tuberkuliozės     |
|  |  |         |      |mikobakterijos yra   |
|  |  |         |      |atsparios dviem arba  |
|  |  |         |      |daugiau vaistų nuo   |
|  |  |         |      |tuberkuliozės     |
+---+----+------------------+-----------+-----------------------+
                                "
  2. Išdėstau 1.2 punktą taip:
"
+---+----+-------------------+----------+-----------------------+
|1. |2. |Cycloserinum    |A15-A19  |Skiriama, jei     |
|  |  |          |     |tuberkuliozės     |
|  |  |          |     |mikobakterijos yra   |
|  |  |          |     |atsparios dviem arba  |
|  |  |          |     |daugiau vaistų nuo   |
|  |  |          |     |tuberkuliozės ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras