Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XI-1379 Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2011.06.07, Nr.: 69, Publ. Nr.: 3287 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮDARBINIMO PER LAIKINOJO ĮDARBINIMO ĮMONES
              ĮSTATYMAS
                
        2011 m. gegužės 19 d. Nr. XI-1379
               Vilnius
  
   Neteko galios Lietuvos Respublikos
   2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. XII-2603
   (nuo 2017 m. liepos 1 d.)
   (TAR, 2016-09-19, 2016-23709)
   (Lietuvos Respublikos
   2017 m. birželio 6 d. įstatymo Nr. XIII-414
   (nuo 2017 m. birželio 15 d.)
   (TAR, 2017-06-14, 2017-10022) redakcija)Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras