Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1K-378 Dėl Finansų ministerijai skirtos Europos Sąjungos 2007-2013 metų techninės paramos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2011.12.01, Nr.: 147, Publ. Nr.: 6899; Valstybės Žinios, 2013.04.20, Nr.: 41, Publ. Nr.: 1998  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
       LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
DĖL FINANSŲ MINISTERIJAI SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS 2007-2013 METŲ
   TECHNINĖS PARAMOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
                
        2011 m. lapkričio 28 d. Nr. 1K-378
               Vilnius
  
   Neteko galios Lietuvos Respublikos
   finansų ministro
   2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 1K-137
   (nuo 2017 m. balandžio 19 d.)
   (TAR, 2017-04-18, 2017-06487)Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras