Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1K-1017 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Kroatijos Respublikos sutartį dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2012 04 06.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2012.04.05, Nr.: 41, Publ. Nr.: 1986 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
             D E K R E T A S
                
 DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI BELGIJOS
KARALYSTĖS, BULGARIJOS RESPUBLIKOS, ČEKIJOS RESPUBLIKOS, DANIJOS
   KARALYSTĖS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS, ESTIJOS
   RESPUBLIKOS, AIRIJOS, GRAIKIJOS RESPUBLIKOS, ISPANIJOS
KARALYSTĖS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS, ITALIJOS RESPUBLIKOS, KIPRO
  RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS,
  LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS HERCOGYSTĖS, VENGRIJOS RESPUBLIKOS,
MALTOS RESPUBLIKOS, NYDERLANDŲ KARALYSTĖS, AUSTRIJOS RESPUBLIKOS,
  LENKIJOS RESPUBLIKOS, PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS, RUMUNIJOS,
  SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS, SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS, SUOMIJOS
RESPUBLIKOS, ŠVEDIJOS KARALYSTĖS, JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS
IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS (EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ)
  IR KROATIJOS RESPUBLIKOS SUTARTĮ DĖL KROATIJOS RESPUBLIKOS
          STOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ
                
        2012 m. balandžio 2 d. Nr. 1K-1017
               Vilnius
  
  1 straipsnis.
  Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  Konstitucijos   84
straipsnio 2 punktu,
  t e i k i u Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Belgijos
Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Danijos
Karalystės,  Vokietijos  Federacinės  Respublikos,   Estijos
Respublikos,  Airijos,  Graikijos  Respublikos,   Ispanijos
Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro
Respublikos,  Latvijos  Respublikos, Lietuvos   Respublikos,
Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos  Respublikos,
Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos,
Lenkijos  Respublikos, Portugalijos Respublikos,  Rumunijos,
Slovėnijos  Respublikos,  Slovakijos Respublikos,   Suomijos
Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos
ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių)
ir Kroatijos Respublikos sutartį dėl Kroatijos  Respublikos
stojimo į Europos Sąjungą, pasirašytą 2011 m. gruodžio 9  d.
Briuselyje.
  
  2 straipsnis.
  Šį dekretą Lietuvos Respublikos Seimui pateiks  užsienio
reikalų ministras Audronius Ažubalis, o jam negalint dalyvauti -
užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas.
  
RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ             DALIA GRYBAUSKAITĖ
  
            _________________

 ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras