Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XI-2144 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos, Maltos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje ratifikavimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2012 07 04.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2012.07.04, Nr.: 78, Publ. Nr.: 4037 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
   LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL BELGIJOS KARALYSTĖS,
   BULGARIJOS RESPUBLIKOS, DANIJOS KARALYSTĖS, VOKIETIJOS
FEDERACINĖS RESPUBLIKOS, ESTIJOS RESPUBLIKOS, AIRIJOS, GRAIKIJOS
  RESPUBLIKOS, ISPANIJOS KARALYSTĖS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS,
 ITALIJOS RESPUBLIKOS, KIPRO RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS,
  LIETUVOS RESPUBLIKOS, LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS HERCOGYSTĖS,
VENGRIJOS, MALTOS, NYDERLANDŲ KARALYSTĖS, AUSTRIJOS RESPUBLIKOS,
  LENKIJOS RESPUBLIKOS, PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS, RUMUNIJOS,
  SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS, SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS, SUOMIJOS
  RESPUBLIKOS IR ŠVEDIJOS KARALYSTĖS SUTARTIES DĖL STABILUMO,
  KOORDINAVIMO IR VALDYSENOS EKONOMINĖJE IR PINIGŲ SĄJUNGOJE
             RATIFIKAVIMO
  
        2012 m. birželio 28 d. Nr. XI-2144
               Vilnius

  1 straipsnis. Sutarties ratifikavimas
  Lietuvos  Respublikos  Seimas, vadovaudamasis   Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio
1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2012
m. gegužės 30 d. dekretą Nr. 1K-1078, ratifikuoja  Belgijos
Karalystės,  Bulgarijos  Respublikos,  Danijos   Karalystės,
Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos,
Graikijos  Respublikos,  Ispanijos Karalystės,   Prancūzijos
Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos,  Latvijos
Respublikos,  Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo  Didžiosios
Hercogystės, Vengrijos, Maltos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos
Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos  Respublikos,
Rumunijos,  Slovėnijos Respublikos, Slovakijos  Respublikos,
Suomijos  Respublikos ir Švedijos Karalystės sutartį   dėl
stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir  pinigų
sąjungoje, pasirašytą 2012 m. kovo 2 d. Briuselyje.
  
  Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
  
RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ             DALIA GRYBAUSKAITĖ
                
            _________________
Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras