Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 03-161 Dėl Finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos taisyklių patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2012.07.21, Nr.: 87, Publ. Nr.: 4564 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS BANKO VALDYBOS
            N U T A R I M A S
                
 DĖL FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ APYVARTOS APSKAITOS TAISYKLIŲ
             PATVIRTINIMO
                
         2012 m. liepos 12 d. Nr. 03-161
               Vilnius

   Neteko galios Lietuvos banko valdybos
   2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 03-126
   (nuo 2017 m. rugsėjo 18 d.)
   (TAR, 2017-08-23, 2017-13564)

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras