Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XI-2358 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 47, 96, 101, 108, 129, 136, 138, 147, 177, 183 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 116 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2012.11.22, Nr.: 135, Publ. Nr.: 6859 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 2, 47, 96, 101, 108, 129, 136,
  138, 147, 177, 183 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 116
    STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS
  
        2012 m. lapkričio 6 d. Nr. XI-2358
               Vilnius
  
   Neteko galios Lietuvos Respublikos
   2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. XII-2603
   (nuo 2017 m. liepos 1 d.)
   (TAR, 2016-09-19, 2016-23709)
   (Lietuvos Respublikos
   2017 m. birželio 6 d. įstatymo Nr. XIII-414
   (nuo 2017 m. birželio 15 d.)
   (TAR, 2017-06-14, 2017-10022) redakcija)Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras