Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: I-1214 Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:

Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1996.03.06, Nr.: 20, Publ. Nr.: 521 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui

   LIETUVOS RESPUBLIKOS DELSPINIGIŲ NUSTATYMO UŽ IŠMOKŲ,
  SUSIJUSIŲ SU DARBO SANTYKIAIS, PAVĖLUOTĄ MOKĖJIMĄ ĮSTATYMAS

        1996 m. vasario 20 d. Nr. I-1214
               Vilnius

   Neteko galios Lietuvos Respublikos
   2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. XII-2603
   (nuo 2017 m. liepos 1 d.)
   (TAR, 2016-09-19, 2016-23709)
   (Lietuvos Respublikos
   2017 m. birželio 6 d. įstatymo Nr. XIII-414
   (nuo 2017 m. birželio 15 d.)
   (TAR, 2017-06-14, 2017-10022) redakcija)Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras