Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XII-765 Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 25, 31, 33, 35, 36, 38, 47, 49, 50, 53, 54, 54-1, 55 straipsnių, ketvirtojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo priedo papildymo įstatymo Nr. X-569 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2014 01 31.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2014.01.30, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2014-01-30, 2014-00713
                
LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO 1, 6, 7, 8, 11, 12,
14, 19, 20, 25, 31, 33, 35, 36, 38, 47, 49, 50, 53, 54, 54-1, 55
STRAIPSNIŲ, KETVIRTOJO IR PENKTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO,
 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS
  GALIOS IR ĮSTATYMO PRIEDO PAPILDYMO ĮSTATYMO NR. X-569 1
           STRAIPSNIO PAKEITIMO
              ĮSTATYMAS
                
        2014 m. sausio 23 d. Nr. XII-765
               Vilnius

   1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
   Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
   "1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas 
   Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
   "1 straipsnis. Lietuvos bankas
   1. Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra  Lietuvos
bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos  valstybei.
Lietuvos bankas yra sudedamoji Europos centrinių bankų sistemos
dalis ir Europos centrinių bankų sistemos tikslų siekia  bei
uždavinius vykdo vadovaudamasis Europos centrinio banko gairėmis
ir nurodymais. Lietuvos bankas savo funkcijas atlieka ir veiklą
vykdo tiek, kiek tai neprieštarauja Europos centrinio banko  ir
Europos centrinių bankų sistemos tikslams ir Europos  Sąjungos
teisės aktams, tarp jų Europos centrinio banko teisės  aktams.
Lietuvos banko veiklos reglamentavimas suderintas su šio įstatymo
priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.
   2. Lietuvos valstybės nuosavybę Lietuvos banke  išreiškia
Lietuvos banko kapitalas. Lietuvos banko turtas jam  priklauso
nuosavybės teise. Lietuvos bankas savo turtą valdo, naudoja  ir
juo disponuoja pagal Europos Sąjungos teisės aktus ir  šį
įstatymą.
   3. Lietuvos banką steigia Seimas."
   
   Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 
   
Respublikos Prezidentė             Dalia Grybauskaitė

            _________________
                Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras