Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 207/163 Dėl galutinės mėsos ir pieno produktų vartojimo trukmės normatyvų taikymo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1996.05.02, Nr.: 39, Publ. Nr.: 980 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR
     LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
             Į S A K Y M A S

        1996 m. balandžio 16 d. Nr. 207/163
               Vilnius

     DĖL GALUTINĖS MĖSOS IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO
          TRUKMĖS NORMATYVŲ TAIKYMO

   Neteko galios Lietuvos Respublikos
   sveikatos apsaugos ministro ir
   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
   2017 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1074/3D-571
   (nuo 2017 m. rugsėjo 13 d.)
   (TAR, 2017-09-12, 2017-14529) Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras