Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1442 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2015 01 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2014.12.19, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2014-12-19, 2014-20140

        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D.
 NUTARIMO NR. 1458 "DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR
 ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
              PAKEITIMO

         2014 m. gruodžio 15 d. Nr. 1442
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio
15 d. nutarimą Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės  rinkliavos
dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo  taisyklių
patvirtinimo"  ir jį išdėstyti nauja redakcija  (Valstybės
rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės nekeičiamos):
   
        "LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
 DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS
   RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
                  
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo  5
straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi ir 10 straipsnio  3
dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  Patvirtinti pridedamus: 
  1. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą.
  2. Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles."
  2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.
  
Ministras Pirmininkas            Algirdas Butkevičius

Finansų ministras                Rimantas Šadžius
                  
            _________________
                  
                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                2000 m. gruodžio 15 d. 
                nutarimu Nr. 1458
                (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                2014 m. gruodžio 15 d. 
                nutarimo Nr. 1442
                redakcija)

    KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠAS

+----------+------------------------------------------+---------+
| Eil. Nr. |Valstybės rinkliavos pavadinimas     | Dydis |
|     |                     |(eurais ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras