Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 3D-63 Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2015.02.05, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2015-02-05, 2015-01764

      LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
       ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO
                
         2015 m. vasario 4 d. Nr. 3D-63
               Vilnius

   Neteko galios Lietuvos Respublikos
   žemės ūkio ministro
   2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-186
   (nuo 2017 m. rugpjūčio 16 d.)
   (TAR, 2017-03-17, 2017-04527)Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras