Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2015-02-05, 2015-01764

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

            ĮSAKYMAS

 

            DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

            ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

 

            2015 m. vasario 4 d. Nr. 3D-63

            Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120, 15.8 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 "Dėl įstaigų prie ministerijų" 1.14.2 papunkčiu ir 2 punktu:

            1. Tvirtinu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos administracijos struktūrą (pridedama).

            2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. 3D-160 "Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo".

            3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. balandžio 1 d.

 

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė

 

            _________________

 

            PATVIRTINTA

            Lietuvos Respublikos žemės ūkio

            ministro 2015 m. vasario 4 d.

            įsakymu Nr. 3D-63

 

            NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

            ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

 

            Nacionalinės ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras