Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 815 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2015 08 11.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2015.08.10, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2015-08-10, 2015-12184

        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D.
 NUTARIMO NR. 1458 "DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ
 SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

         2015 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 815
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių  sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15
d. nutarimu Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių
sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių
patvirtinimo": 
  1. Pakeisti 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
"
+-------+--------------------------------------------+----------+
|2.2.  |pažymos, kuria patvirtinama Europos Sąjungos|  8,6  |
|    |valstybės narės piliečio teisė laikinai arba|     |
|    |nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje,    |     |
|    |išdavimą arba pažymos, kuria patvirtinama  |     |
|    |Europos Sąjungos valstybės narės piliečio  |     |
|    |teisė laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos |     |
|    |Respublikoje, keitimą            |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
                                ".
  2. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
"
+-------+--------------------------------------------+----------+
|3.3.  |sprendimo dėl rašytinio sutikimo ar     |  57  |
|    |licencijos prekiauti civilinėje apyvartoje |     |
|    |ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų |     |
|    |priedėliais, importuoti, eksportuoti    |     |
|    |ginklus, šaudmenis, jų dalis ir ginklų   |     |
|    |priedėlius, nuomoti ginklus išdavimo    |     |
|    |(neišdavimo) priėmimą            |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
                                ".
  3. Papildyti 3.3-1 papunkčiu:
"
+-------+--------------------------------------------+----------+
|3.3-1. |rašytinio sutikimo ar licencijos prekiauti |  14  |
|    |civilinėje apyvartoje ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras