Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 829 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2015 08 12.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2015.08.11, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2015-08-11, 2015-12220

        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D.
 NUTARIMO NR. 1458 "DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ
 SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

         2015 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 829
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių  sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15
d. nutarimu Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių
sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo  taisyklių
patvirtinimo":
  1.1. Pakeisti 4.270 papunktį ir jį išdėstyti taip:
"
+----------+------------------------------------------+---------+
|4.270.  |mokymo įstaigos, įmonės ar organizacijos, |     |
|     |rengiančios vidaus vandenų transporto   |     |
|     |specialistus ir motorinių pramoginių laivų|     |
|     |laivavedžius:               |     |
+----------+------------------------------------------+---------+
|4.270.1. |akreditavimą               |  62  |
+----------+------------------------------------------+---------+
|4.270.2. |naujos mokymo programos akreditavimą   |  32  |
+----------+------------------------------------------+---------+
                                ".

  1.2. Pakeisti 4.395 papunktį ir jį išdėstyti taip:
"
+----------+------------------------------------------+---------+
|4.395.  |leidimo pradėti naudoti struktūrinius   |     |
|     |posistemius Lietuvos Respublikoje     |     |
|     |išdavimą:                 |     |
+----------+------------------------------------------+---------+
|4.395.1. |kai išduodamas leidimas pradėti naudoti  |  147  |
|     |naują struktūrinį posistemį        |     |
+----------+------------------------------------------+---------+
|4.395.2. |kai išduodamas leidimas pradėti naudoti  |  122  |
|     |atnaujintą ar patobulintą struktūrinį   |     |
|     |posistemį                 |     |
+----------+------------------------------------------+---------+
                                ".
  1.3. Pakeisti ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras