Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 886 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2015 08 27.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2015.08.26, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2015-08-26, 2015-13009

        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. SPALIO 23 D.
   NUTARIMO NR. 1154 "DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKŲ PLOTŲ
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

         2015 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 886
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23
d. nutarimą Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų  plotų
patvirtinimo":
  1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:
  "Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piliečių  nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo  13
straipsniu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsniu ir
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsniu,  Lietuvos
Respublikos Vyriausybė nutaria:".
  2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 
  "1. Patvirtinti 1119,56 tūkst. hektarų valstybinės reikšmės
miškų plotus (pridedama) pagal Valstybinės miškų  tarnybos
parengtas schemas (1-60 priedai).". 
  3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus  valstybinės
reikšmės miškų plotus:
  3.1. pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

  "2.  Lazdijų rajono      18,09     2 priedas";
  
  3.2. pakeisti pastraipą, einančią po 5 punkto, ir  ją
išdėstyti taip:

 "Iš viso             118,18";
   
  3.3. pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

  "7.  Jonavos rajono      23,48     7 priedas";
   
  3.4. pakeisti pastraipą, einančią po 13 punkto, ir  ją
išdėstyti taip:

 "Iš viso             139,91";
   
  3.5. pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

  "22.  Vilkaviškio rajono     9,1     22 priedas";
   
  3.6. pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

  "23.  Kalvarijos        3,13     23 priedas";
   
  3.7. pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

  "25.  Marijampolės       10,96     25 priedas";
   
  3.8. pakeisti pastraipą, einančią po 25 punkto, ir  ją
išdėstyti taip: 

 "Iš viso             74,91";
  
  3.9. pakeisti 50 punktą ir jį išdėstyti taip:

 "50. Utenos rajono         8,27     50 priedas";
   
  3.10. pakeisti pastraipą, einančią ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras