Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1060 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2015 11 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2015.10.14, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2015-10-14, 2015-15168

        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D.
 NUTARIMO NR. 1458 "DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ
 SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

         2015 m. spalio 7 d. Nr. 1060
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių  sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15
d. nutarimu Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių
sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo  taisyklių
patvirtinimo", ir 4.322 papunktį išdėstyti taip:
"
+----------+------------------------------------------+---------+
|4.322.  |Lietuvos Respublikos, kitų Europos    |  52  |
|     |Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos |     |
|     |ekonominės erdvės valstybių piliečių ir  |     |
|     |turinčių leidimą laikinai ar nuolat    |     |
|     |gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio  |     |
|     |valstybių piliečių ar asmenų be pilietybės|     |
|     |ar Lietuvos Respublikoje įsteigtos įmonės |     |
|     |ir įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos   |     |
|     |valstybėse narėse ar kitose Europos    |     |
|     |ekonominės erdvės valstybėse, filialų   |     |
|     |Lietuvos Respublikoje, teikiančių laivų  |     |
|     |agentavimo paslaugas, atestavimą     |     |
+----------+------------------------------------------+---------+
                                ".
  2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 dieną.

Ministras Pirmininkas            Algirdas Butkevičius

Finansų ministras                Rimantas Šadžius

            _________________
                Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras