Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XII-1977 Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 1, 2, 3, 4, 6, 6-1, 7, 10-1, 10-2, 14, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 49-1, 54, 57, 59 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 20-2 straipsniu ir 7-1, 61 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2016 01 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2015.10.27, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2015-10-27, 2015-16905
                
            LIETUVOS RESPUBLIKOS 
     NOTARIATO ĮSTATYMO NR. I-2882 1, 2, 3, 4, 6,
 6-1, 7, 10-1, 10-2, 14, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 34, 37, 39, 40,
42, 43, 49-1, 54, 57, 59 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO
 20-2 STRAIPSNIU IR 7-1, 61 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS
               GALIOS
              ĮSTATYMAS
                
        2015 m. spalio 20 d. Nr. XII-1977
               Vilnius
  
  1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
  Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
  "1 straipsnis. Notariato samprata
  Notariatas yra visuma notarų, kuriems pagal šį  įstatymą
suteikiama teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių  ir
juridinių asmenų ar kitų organizacijų ir jų padalinių (toliau -
juridiniai asmenys) subjektines teises ir juridinius  faktus,
užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą."
  
  2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
  Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis  šio
įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose
teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų.
Notaras taip pat gali būti civilinių ginčų taikinimo tarpininku
(mediatoriumi), kai sprendžiami ginčai."
  
  3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas 
  1. Pakeisti 3 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį  išdėstyti
taip: 
  "3) turi teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius
laipsnius  arba teisininko profesinį kvalifikacinį  laipsnį
(vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);". 
  2. Pakeisti 3 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį  išdėstyti
taip:
  "4) ne mažiau kaip dvejus metus buvo kandidatu į  notarus
(asesoriumi) ir išlaikė notaro kvalifikacinį egzaminą arba  yra
teisės krypties socialinių mokslų daktaras ar  habilituotas
daktaras, turi ne mažesnį kaip penkerių metų pedagoginio  ar
mokslinio darbo stažą ir atliko ne trumpesnę kaip šešių mėnesių
notaro praktiką, arba turi ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio
darbo stažą, išlaikė notaro kvalifikacinį egzaminą ir atliko ne
trumpesnę kaip šešių mėnesių notaro praktiką. Teisiniu  darbu
laikoma  veikla, nurodyta Lietuvos Respublikos  Vyriausybės
patvirtintame teisinių pareigybių sąraše. Teisinio darbo stažas ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras