Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1115 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2015 11 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2015.10.28, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2015-10-28, 2015-17023

        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D.
 NUTARIMO NR. 1458 "DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ
 SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

         2015 m. spalio 26 d. Nr. 1115
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių  sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15
d. nutarimu Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių
sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo  taisyklių
patvirtinimo":
  1.1. Pakeisti 3.56 papunktį ir jį išdėstyti taip:
"
+----------+------------------------------------------+---------+
| 3.56.  |vienkartinės licencijos verstis mažmenine |  17  |
|     |prekyba natūralios fermentacijos     |     |
|     |alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo|     |
|     |alkoholio koncentracija neviršija 7,5   |     |
|     |procento, masiniuose renginiuose ir mugėse|     |
|     |išdavimą                 |     |
+----------+------------------------------------------+---------+
                                ".
  1.2. Pakeisti 3.57 papunktį ir jį išdėstyti taip: 
"
+----------+------------------------------------------+---------+
| 3.57.  |vienkartinės licencijos verstis mažmenine |  17  |
|     |prekyba alumi, alaus mišiniais su     |     |
|     |nealkoholiniais gėrimais ir natūralios  |     |
|     |fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo  |     |
|     |alkoholio koncentracija neviršija 7,5   |     |
|     |procento, masiniuose renginiuose ir mugėse|     |
|     |išdavimą                 |     |
+----------+------------------------------------------+---------+
                                ".
  1.3. Pakeisti 4.406 papunktį ir jį išdėstyti taip:
"
+----------+------------------------------------------+---------+
| 4.406. |leidimo pirkti nedenatūruotą etilo    |     |
|     |alkoholį:                 |     |
+----------+------------------------------------------+---------+
| 4.406.1. |išdavimą ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras